„Mám zkušenosti s rekonstrukcemi fasád, tady jsou ale velké mezery a nesrovnalosti. Pomalu každá spára je křivá a nesedí,“ uvedl Václav Adamec. Dále dodal, že na práci stavební firmy si stěžují i ostatní lidé. „Z naší strany je vše v pořádku. Máme kvalitní stavební dozor z Krušnohoru,“ řekl František Břečka, majitel firmy Herkul, která rekonstrukci zajišťuje. „Pan Adamec se nám mstí, že neuspěl ve výběrovém řízení na zhotovitele této zakázky,“ dodal. Technička SBD Krušnohor Zuzana Vlasáková připouští, že se nyní může zdát, že jsou na fasádě nedostatky, ty by ale měly být opraveny. „Je to běžná praxe. Pravidelně se konají kontrolní dny, kdy specialista dohlíží na práci a když je někde nedostatek, zapíše si jej do deníku a do další kontroly již musí být problém odstraněn,“ vysvětlila Vlasáková. Mezi hlavní viditelné nedostatky rozdělané fasády patří podle Adamce spáry vyfoukané pěnou, která přečnívá ze spár a také nerovnost polystyrenových desek. „Také se mně i ostatním lidem nelíbí, že si stavební firma po sobě neuklízí kusy polystyrenu, které tu všude poletují,“ sdělil Václav Adamec. Zda tedy stávající nedostatky zmizí, jak tvrdí Zuzana Vlasáková, se uvidí zhruba za tři měsíce, kdy by měla stavební firma rekonstrukci fasády dokončit.