Město má přibližně 3 700 obyvatel a protékají jím dva potoky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1341, v roce 1902 se stala městysem a v roce 1938 městem. Od počátku 17. století je jeho historie úzce spjata s rudným dolováním a dobýváním hnědého uhlí. U zdi kostela ze 17. století bylo 10. května 1945 zavražděno nejméně 36 místních Němců, mrtvých však pravděpodobně bylo ještě více a pachatelé nebyli vypátráni.

Do roku 1989 kvůli těžbě hrozila městu likvidace, tato skutečnost se odrazila na jeho celkovém stavu. Po tomto roce se jej však díky "ochrannému pilíři", omezením a následně i zastavením těžby podařilo zachránit.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 19. listopadu, uvedeme správnou odpověď.

V minulém díle jsme se ptali, zda poznáte obec podle kostela a jeho okolí. Správná odpověď byla: Kostel Panny Marie Bolestné, Mariánské Radčice.