Nádrž vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století, kdy přestávaly stačit dosavadní zdroje vody pro rychle se rozvíjející průmyslové město Most a jeho představitelé museli řešit svízelnou situaci v zásobování obyvatel města vodou. Přípravné práce byly zahájeny 21. září 1910 kácením lesa a čištěním dna budoucí nádrže, stavba samotné hráze začala v červnu 1911. Jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná, ale okolím vede turistická cesta. Zákaz má dobrý důvod, nádrž totiž zásobuje vodou město Most doposud. Přehradní hráz patří k nejvyšším zděným hrázím v Česku, v Čechách je vůbec nejvyšší. Vodní nádrž mohou lidé znát i pod dalšími názvy.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 7. ledna, uvedeme správnou odpověď.

V minulém díle jsme se ptali, zda poznáte památkově chráněný kostel ze 14. století. Správná odpověď byla: Kostel svatého Vavřince v Havrani.