V areálu vystoupilo několik divadel a soubory ZUŠ z ulice Moskevská v Mostě, ve stínu stromů lákaly návštěvníky historické pouťové atrakce, dílničky, lezecká zeď, bosostezka a občerstvení. Festivalu, které je oblíbený pro svou klidnou atmosféru a příjemné prostředí, přálo počasí.

Pozoruhodný je příběh zámku. Památkově chráněná budova je ve stylu italské vily z roku 1755. Zámek vznikl na místě, kde stála velká gotická tvrz. Od roku 1870 v něm žili Richterové, kteří třípodlažní objekt upravovali a založili přírodní park.

Jejich panství v roce 1946 zabral stát. Vybavení zámku bylo odvezeno a budova střídavě sloužila jako ubytovna pro osídlování českého pohraničí, internát zemědělského učiliště a administrativní objekt státního statku. Zdevastovaný zámek byl v roce 1988 určen k demolici. Šest let poté ruinu koupili Peroutovi a kulturní památku opravili. Prohlídky pro veřejnost nejsou pevně stanoveny. Aktuální termíny jsou na webu zámku.