Návštěvníci si vyzkoušeli lití olova a ochutnali svařák, trdelník a další dobroty. Skauti na náměstí předávali betlémské světlo, které nabídnou i 24. prosince od 13 do 15 hodin. Štědrý večer bude na náměstí s půlnoční bohoslužbou, která začne ve 22 hodin. Trhy trvaly v centru od konce listopadu. Další nával se očekává 31. prosince, kdy bude na náměstí oslava konce roku. V provozu zůstává mobilní kluziště.