Například mostečtí skauti uklízeli příměstský les na Resslu. Letos se zúčastnilo úklidu téměř 40 skautů a skautek včetně nejmenších Medvíďat a jejich rodičů. "Nasbíralo se na 10 pytlů odpadů," řekl skaut Tomáš Novotný. Svou aktivitou si připomněli 30 let obnovy skautingu na Mostecka a 20 let spolupráce se Správou městských lesů Most.

Další dobrovolníci prolezli houštiny na svahu mezi Benediktem a sídlištěm Liščí Vrch (Sedmistovky), kde našli neuvěřitelný svinčík, na který by jim nestačil ani týden. V křoví se válejí staré elektrospotřebiče, lahve, obaly, oblečení, papíry a kabely. Alespoň část včetně dveří od šaten skončila na hromadě v pytlích, které odvezou technické služby.