Čtyřčlenná družstva, kterých do dějiště okresního kola soutěže Mladý záchranář 2018 dorazilo jedenáct, plnila úkoly a absolvovala testy na jednotlivých stanovištích v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik.

Tématy byly požární prevence, činnost při mimořádné události, všeobecné znalosti dopravní tematiky BESIP, znalosti hasebních látek, obsah evakuačního zavazadla, vázání uzlů, nahlášení události nebo první pomoc.

Soutěž v Mostě byla poslední ze série okresních kol. To krajské se koná 12. června v Teplicích.