„Ve svém profesním životě dennodenně řešíte situace, k nimž, když pominu živelní pohromy, dochází většinou kvůli lidské chybě, neopatrnosti a lehkovážnosti. Jsme vám velice vděční za to, že v takových chvílích nemyslíte na vlastní pohodlí, že nás nenecháte napospas našemu momentálnímu krizovému stavu,“ poděkoval mostecký primátor Jan Paparega.