Takovou lokalitou je starý židovský hřbitov z 19. století. Je v Souši a lze ho při letních procházkách navštívit.

Nenápadný areál na odlehlejším úpatí kopce Hněvín je od roku 1996 na seznamu kulturních památek ČR a je vzpomínkou na časy, kdy židovské obyvatelstvo tvořilo v Mostě významnou část populace. Své náhrobky tu mají například židovští obchodníci, rabíni, doktoři a další osobnosti.

Mostecká synagoga z roku 1873 se nedochovala, protože ji zničili nacisté v roce 1938 při takzvané křišťálové noci.