V neděli ráno, kdy jeden tulák probírá ve zpustlém parku u sportovní haly odpadkový koš, udělá 70letá Jitka opodál něco, co je pro ni každodenní samozřejmostí. Na trávníku vedle rozbitých schodů se ohne a do pytlíčku nabere hovínko svého psa, aby nejhorší mostecký park neznečistila. „Dělám to automaticky,“ vysvětluje.

Připomíná trpělivého pekaře, který v americkém Bronxu sužovaném zločineckými gangy zasklívá vytlučená okna nad svými koblihami. Také Jitce na parku záleží, i když je léta rozbitý, mrtvý a rizikový. Její životní postoj skýtá naději, že park bude možné po jeho nákladné obnově zalidnit a udržet, pokud i ostatním nebude lhostejný. „Kdyby byl pěkný, člověk by se na něj víc těšil. Ano, bude nádherný, já to vidím, ale mám obavy, že se časem zničí,“ říká pod jehličnany.

Nadace Proměny Karla Komárka, která spolupracuje s městem na projektu Znovuzrození parku Střed, usiluje o nalezení nejvhodnějšího udržitelného řešení s přispěním obyvatel. „Projekt je v přípravné fázi. Probíhá sociologický průzkum a sběr dat a podnětů od veřejnosti. Chceme vědět, jak by si lidé přáli park využívat. Jejich potřeby budou součástí podkladů pro zadání architektonické soutěže,“ sdělila nadační projektová manažerka a odbornice na zahradně-architektonickou tvorbu Karla Kupilíková.

Nadace ví, že soužití obyvatel je zde narušené. Proto s radnicí rozvíjí spolupráci s veřejností a buduje síť partnerů, aby areál oživili a podpořili komunitní život.

V neděli 9. června od 14 do 18 hodin bude v parku Víkend otevřených zahrad. Proběhne zde panelová diskuze s veřejností a odborníky na téma Park Střed v Mostě a jeho budoucnost, věnovaná obnově parku a očekáváním obyvatel.

Park Střed v neděli 12. května ráno.

Na programu jsou i komentovaná procházka s dendrologem, koncert Big Bandu Zdenka Tölga s hity 70. a 80. let z doby největší slávy parku, divadelní představení studentů ZUŠ F. L. Gassmanna, výstava Mapa minulosti parku Střed s historickými fotografiemi a vzpomínkami pamětníků, tvořivé dílny ZUŠ Moskevská pro děti, ekologická vzdělávací stezka pro děti se Střediskem volného času a orientační běh parkem.

„Ráda přijdu. Do parku jsem kdysi chodila se svým synem a pamatuji, jak to tu bylo hezké. Měl by se zlepšit a vypadat jako tenkrát a nebo ještě lépe, abych si tam mohla třeba sednout, odpočinout si nebo se projít,“ řekla 54letá Zdeňka z Mostu.

Cílem proměny parku je navázat na jeho význam, který měl v éře socialismu, kdy poskytoval oblíbený a bezpečný prostor pro relax obyvatel nového Mostu. Vylepšený areál má také posílit image města.

Nadace uvolní na obnovu parku 25 milionů korun, město Most přidá až 48 milionů. Architektonická soutěž se má vyhlásit letos v září a s vítězným návrhem se Mostečané seznámí na jaře 2020, kdy bude před jeho dopracováním další debata.

Stavební úpravy začnou podle schváleného harmonogramu v roce 2021 a vylepšený park se otevře v roce 2022. Požadavek na udržitelnost bude součástí výběru vítězného řešení. Cena obnovy zahrnuje i příspěvek na údržbu a další rozvoj.