Návštěvníci zhlédli představení divadelního souboru ZUŠ F. L. Gassmanna, zúčastnili se komentované prohlídky parku s dendrologem Vítem Jozou z Oblastního muzea Most, tvořivé dílny ZUŠ Moskevská a stezky Střediska volného času. Vyplňovali také pocitovou mapu a dotazník, co si o parku myslí a jak má v budoucnu vypadat.

Součástí slavnosti byla výstava historických fotografií parku od pamětníků a s jejich komentáři. Pořadatelé také vyhlásili veřejnou sbírku pro nemocnou Natálku z Mostu.