„Sešly se tak ozdoby z kartonu, papíru, slámy, polystyrenu, dřeva, drátů, látek, korálků i přírodnin,“ uvedla odborná pracovnice galerie Lucie Černá.

Během všech pěti ročníků se shromáždilo celkem 499 ozdob ze třinácti základních škol z Mostu, Litvínova, Bíliny, Horního Jiřetína a Janova. Všechny výtvory zdobily každý rok vánoční stromeček umístěný v prostorách galerie. Letošní dílka pořadatel vystavil na stromečku v přízemí špitálu Sv. Ducha v Mostě.

Podle Černé si děti při vymýšlení a výrobě ozdob uvědomovaly, že výtvarné umění je všude kolem nich a nejsou to jen obrazy a sochy na výstavách. Prakticky si žáci vyzkoušeli i různé výtvarné techniky, jako jsou koláž, malba na sklo či tvarování drátu. „Tato soutěž dala šanci vyniknout i dětem, které při běžném vyučování nezažívají pocit úspěchu příliš často,“ dodala odborná pracovnice.

Na Nový rok se Galerie výtvarného umění v Mostě sloučí s Oblastním muzeem v Mostě. Rozhodlo o tom krajské zastupitelstvo. Nová krajská organizace ponese název Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Galerie, jejíž samostatnost hájila část veřejnosti a odborníků, zůstává v podzemí přesunutého kostela, kde bude 11. ledna vernisáž nové výstavy Současná česká mozaika.