Město Most začalo ve středu dopouštět jezero Matylda, jehož hladina klesla o 50 centimetrů. Vodu z řeky Ohře chrlí do jezera potrubní přivaděč a radnice za ni zaplatí necelé dva miliony korun. „Dopouštění by mělo trvat zhruba tři čtyři týdny,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Voda mizela kvůli závadě na výpusti, kterou město loni opravilo, ale další se odpařuje při vedrech. Její první velké doplňování neomezuje provoz rekreačního areálu, který zůstává volně přístupný. Čerstvá voda teče do Matyldy z podzemní roury u kotviště motorových člunů, kde se bude průtok sledovat. Veřejnost může přibývání vody pozorovat na vodočetné lati na stavidle, kde je teď hladina v červených číslech.

Radnice, která začala se suchem více počítat, hodlá Matyldu v příštích letech plnit z potrubí průběžně, aby hladinu na ploše 39 hektarů udržela na normálu bez větších výkyvů. Každý rok na to hodlá vynaložit několik set tisíc korun, které zařadí do rozpočtu. Bývalý uhelný lom zatopený v roce 1992 se dosud v takové míře nedopouštěl, protože ztráty pokryl déšť. Toho je ale v posledních letech málo.

„Pokud budou změny klimatu pokračovat, dá se očekávat, že každoročně se bude muset dopouštět jezero Most a i jezero Matylda, jež bylo dosud soběstačné,“ sdělil Miroslav Seidl, vedoucí mosteckého střediska Palivového kombinátu Ústí. Tento státní podnik má na starosti jezero Most a zajistil vodu i pro Matyldu.

Současně nebo zvlášť

Obě jezera jsou totiž napojena na stejný přivaděč a dají se plnit souběžně nebo každé zvlášť. Nyní voda přitéká najednou do obou nádrží, protože hladina poklesla i v jezeru Most, což je dlouhodobější problém. Výpary jsou tam rozsáhlejší, protože vodní plocha má 309 hektarů.

Podle Seidla do Matyldy proudí kvalitní voda jako do jezera Most, kde se ještě lidi kvůli staveništím na pobřeží koupat nemůžou. Plánované dopouštění jezer v příštích letech bude záležet na dostatku vody v řece Ohři.

Pokles hladiny na Matyldě nezhoršil kvalitu její stojaté rekreační vody. Hygienici ji testují během koupací sezony jednou za dva týdny a od května do poloviny července, kdy bylo zatím poslední měření, nezjistili žádné závady a vodu označili jako vhodnou ke koupání. Tak je tomu od roku 2004, kdy se výsledky měření zveřejňují na internetu.

Také sousední Litvínov reaguje na sucho a plánuje napuštění prázdného Pilařského rybníka, který byl řadu let zanedbaný. Radnice odložila komplexní revitalizaci okolního parku a zvolila méně náročnou obnovu vodní plochy.

Nejprve prověřila přítok a odtok rybníka, vyčistila zarostlé koryto a teď musí zajistit odborné posudky a povolení.

„Pokud to všechno půjde podle předpokladů, pak bychom se kolem vodní plochy mohli procházet ještě letos na podzim,“ informoval místostarosta Karel Rosenbaum.

Matylda
Umělé jezero o rozloze 38,7 hektaru vzniklo zatopením bývalého uhelného lomu. Lemuje ho 4 km dlouhá cyklostezka a bruslařská dráha, u které jsou pláže, dětská hřiště, venkovní posilovna a půjčovna vodních šlapadel a paddelboardů. Místní kemp dokáže ubytovat až 500 lidí a funguje v době letní sezóny od 1. května do 30. září.