Tradice Mariánské pouti je stará více než 700 let. Po dlouhých letech zde byla znovuobnovena v roce 2007. Stalo se tak díky partnerství obce se Severočeskými doly a snaze opata radčického areálu Bernharda Thebise.

Akci zahájila mše svatá v kostele Panny Marie Bolestné, jehož barokní areál byl poté zpřístupněn. Radnice připravila se Severočeskými doly pro natěšené hosty bohatý a pestrý program zakončený večerním ohňostrojem. Na hlavní scéně se představil kouzelník, folková kapela Křap, sbor Základní umělecké školy Litvínov či Bohuš Matuš. Na historické scéně diváci obdivovali sokolníka, byla zde připravena také řada soutěží pro děti. Návštěvníci viděli dobové tance, dětskou bitvu i rytířský turnaj.

Místo osídlené před tisíci lety se rozvíjí i díky spolupráci se Severočeskými doly, které kromě jiného radnici pomáhají, aby dosáhla na evropské peníze potřebné třeba k údržbě památek.

Obec se snaží podle slov starosty Jaroslava Sikory jít při pořádání pouti vlastní cestou. „Je zde o něco méně klasických pouťových atrakcí, více prosazujeme historická témata a vystoupení. Před lety jsme začínali skromně a dnes sem každoročně zavítá přes 5 000 lidí,“ chlubí se starosta. Mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký je rád, že společnost mohla pomoci se znovuobnovením tradice poutí. „Letos jsme podpořili už třináctý ročník a zájem o pouť je rok od roku větší, což potvrzuje i počet stánků a atrakcí,“ říká mluvčí dolů. Už to podle něj není akce jen pro místní obyvatele, ale těší se velkému zájmu lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Jsme rádi, že nás obec přizvala ke spolupráci na těchto akcích a můžeme do nich aktivně zapojit například Informační centrum Severočeských dolů, kde vysvětlujeme význam těžby hnědého uhlí,“ dodává Kopecký.

Lidé se do obce hrnou

O bydlení v obci zachráněné před postupující těžbou uhlí je velký zájem. Jaroslav Sikora uvedl, že v pořadníku na obecní byty eviduje na čtyři desítky zájemců. „Od roku 2008, kdy se poprvé prolamovaly limity, víme, že šachta skončí půl kilometru od vesnice. Snažíme se tedy minimalizovat dopady těžby, proti které ale jinak nic nemáme. S doly máme férový vztah. Samozřejmě pozitivem budou i finanční kompenzace, až dolování za pět let vstoupí na katastr Libkovic patřících pod naši obec,“ dodal starosta.