Vstupní lávka do budovy A mostecké nemocnice (poliklinika) se připravuje k demolici. Je zavřená a oplocená. U konstrukce jsou cedule se směrovkami a vysvětlivkami, jak se pacient dostane do ordinací. 

"Pacienty i návštěvníky nemocnice žádáme o shovívavost," informovala společnost Krajská zdravotní.

Místo lávky vznikne na okraji polikliniky u vrátnice ocelové schodiště s výtahem.

close Projekt schodiště a výtahu na pohotovost. info Zdroj: KZ zoom_in

Plánek nového venkovního výtahu a schodů nemocnice v Mostě, kde se ruší lávka na pohotovost. Zdroj: KZ