V 90. letech jednali mostečtí zastupitelé až do noci, aby vyřešili palčivé problémy města. Dnes je problémů víc, ale zastupitelé pracovat nemusejí. Stačí, když přijdou na své zasedání, neschválí si program a zase odejdou. Udělali to ve čtvrtek 20. září, dva týdny před volbami. Místo důstojného ukončení svých povinností o ničem nerozhodli a nedali občanům možnost vystoupit v diskuzi. A nebylo to poprvé.

„To bylo ale krásný zastupitelstvo!“ prohlásila mladá žena, když odcházela ze zasedacího sálu radnice. Myslela to ironicky. Sál byl prázdný a zastupitelé fuč.

Odešli všichni krátce poté, co přišli. Když jich většina odmítla zařadit do programu návrh hnutí ANO, aby se zrušily herny, hlasovalo se o původním programu. Ten ale nezískal většinu hlasů, a tak nebylo o čem dále jednat. Opozice vládnoucí koalici nepodpořila a koalice neměla dost lidí na přehlasování. Nepomohla ani přestávka na domluvu lídrů klubů, které si do své kanceláře svolal primátor. Když se vrátili do sálu, oznámil, že zasedání rozpouští. Neměl jinou možnost a z jeho hlasu bylo patrné, že je to nepříjemná situace. Na čele měl naběhlé žíly.

Dnešní zbytečná ostuda je důsledkem dlouhodobých politických třenic, sporů a aférek, které nepřinášejí městu nic dobrého a omezují jeho rozvoj a tvůrčí potenciál. Konstruktivní dialog, umění naslouchat a najít řešení při protichůdných postojích se stává nedosažitelným snem.

Mostečtí politici, kteří by měli jít ostatním příkladem, dnes opět upřednostnili své stranické a osobní zájmy před službou veřejnosti. Zastupitelé ukončili své volební období 2014 – 2018 tím nejhorším možným způsobem – zvolili negativní přístup, nebyli velkorysí a rozešli se bez společného rozloučení.

Volby budou 5. a 6. října a nové zastupitelstvo se poprvé sejde v listopadu, pokud nebudou soudní spory o výsledek voleb, jak bývá v Mostě skoro zvykem. Zvykem by se ale měla stát trpělivá každodenní práce s vědomím, že nejvyšším cílem je štěstí co největšího počtu lidí ve městě. To je výzva pro nové zastupitelstvo, a nejen pro ně. 

Toto dnes měli politici řešit (výběr z programu):

Diskuse občanů
Materiály výborů Zastupitelstva města Mostu
Komise hospodaření s městským majetkem
Komise sportu a tělovýchovy
Komise finanční
Návrh jednacího řádu Zastupitelstva města Mostu
Uhelný pilíř Most - informace k projektu hydrogeologických vrtů
Hospic v Mostě
Rozpočtová opatření
Aktualizace Plánu udržitelné mobility měst Mostu a Litvínova a Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města
Hospodaření statutárního města Mostu k 30. 6. 2018
Prodej pozemků investorovi HI-LEX Czech, s. r. o.
Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Most
Návrh na udělení Ceny města Mostu za rok 2017
Poskytnutí bezúplatného daru Nemocnici v Mostě
Dotazy členů Zastupitelstva města Mostu
Diskuse členů Zastupitelstva města Mostu
Informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti obce