Kromě zajímavého čtení se návštěvníci mohou těšit i na řadu předmětů, ať už ze soukromých sbírek nebo ze zápůjček Vojenského historického ústavu v Praze. Autoři výstavy se tentokrát věnovali především legionářům, kteří pocházeli z Chomutovska, Mostecka a Lounska. Projekt představí i složitou situaci, která v regionu panovala po vyhlášení Československa a ukazuje, jak složité mohlo být soužití obyvatel německého Chomutova, národnostně smíšeného Mostu a českých Loun. Výstava je přístupná do 11. listopadu, od úterý do neděle.