Ty byly už osmé v pořadí. V bohatém programu, který doprovázely stánky s ukázkami řemesel a občerstvení, se představilo divadlo Bída s živým Betlémem, při němž herci spolu s návštěvníky hledali Betlémskou hvězdu. Tu nakonec objevil středověký hvězdář.

Vystoupil také cirkus Berto, starověkou hudbu zahrála kapela Canora, kejklovalo se s Milošem a vše završilo rozsvícení vánočního stromu.