Návštěvníci se seznámili s postupy, které vedou k vědeckým objevům, a sami si vyzkoušeli práci badatele. Muzeum také vystavilo některé sbírkové předměty, které běžně zůstávají uloženy v depozitářích. Vstupné se neplatilo. Zdarma byly i ostatní expozice včetně nové expozice Ulriky von Levetzow.