Ve středověku popraviště, v novověku vojenské cvičiště a za druhé světové války důležitý palpost německé protiletadlové obrany (flaku). Mostecký vrch Šibeník má pestrou historii a archeologové se nyní snaží objasnit některé z nevyřešených otázek.

Nejasno je například kolem kanónů největší ráže, tedy 128 milimetrů, které na Šibeníku byly. „Nevíme, kolik přesně těchto těžkých děl na Šibeníku bylo, a hlavně od kdy zde stály,“ řekl Petr Čech z Vojenského historického ústavu v Praze, který vede práce a výzkum v této lokalitě.

Napovědět by mohla fotografie, kterou pořídili američtí letci z bombardéru a jež dokumentuje jeden z náletů na Mostecko v září 1944. Je na ní zachyceno odhození pum a obrannou palbu flaku od Souše nebo ze Širokého vrchu. Ovšem přímo nad Šibeníkem, v místě, kde by se měla nacházet baterie odkrytá archeology, je mrak. „Takže vidět není nic,“ dodal Čech.

„Ani nám se počet děl nepodařilo zjistit. Chybí dokumenty,“ přidává se předseda spolku Severočeský letecký archiv Most Karel Otto Novák, jehož členové se už před lety snažili získat poznatky o německé protiletadlové obraně na Mostecku.

Vedoucí archeologů Petr Čech ukazuje odkryté postavení jednoho z kanónů německé protiletadlové obrany v centrálním parku na Šibeníku.

Vedoucí archeologů Petr Čech ukazuje odkryté postavení jednoho z kanónů německé protiletadlové obrany v centrálním parku na Šibeníku.

Jednotlivé baterie flaku v okolí Mostu, potažmo chemické továrny v Záluží, kterou protiletadlová děla bránila před spojeneckými nálety, měly většinou šest kanónů, ale na Šibeníku se jich netradičně objevuje pět rozmístěných v pentagonu.

Výzkum prokázal, že komplex měl mít původně celkem tři baterie. „S určitostí byla používána ta, kterou jsme odkryli. Další se nacházela nedaleko směrem na východ. Na snímcích je vidět, že byla připravena, ale k jejímu použití nedošlo. Další byla směrem k dnešnímu kruháku, kde je anomálie v podobě dvojitého pentagonu. A nevíme proč,“ uzavřel Čech a dodal, že by do budoucna bylo dobré, kdyby se alespoň jedno betonové hnízdo flaku zachovalo a stalo se součástí naučné stezky.