Zájemci mohou oboru navštívit každý z těchto dní vždy od 10 do 15 hodin. Kvůli bezpečnosti veřejnosti a klidu chované zvěře je třeba, aby návštěvníci dbali pravidel v návštěvním řádu.

Obora Fláje je obora určená k chovu jelení zvěře v Krušných horách v průměrné nadmořské výšce 850 metrů. Rozkládá se jižně od Flájské přehrady, na západě je vymezena silnicí Fláje - Klíny, na jihu zasahuje do Šumného dolu a východní hranicí se dotýká území okresu Teplice.

Obora byla založena Valdštejny již v 18. století. V současnosti oboru spravují Lesy České republiky. Má rozlohu 1930 hektarů.