Mostecká firma Keramost chtěla snížit hluk z těžby znělce, ale kvůli administrativní chybě omylem odstranila přes půl hektaru lesa při budování cesty do svého lomu na Želenickém vrchu. Za porušení lesního zákona a zákona na ochranu přírody a krajiny dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dvě pokuty v celkové výši 550 tisíc korun. Firma pochybení uznala, sankce zaplatila a s obcí Želenice, které narušený pozemek patří, chce vše urovnat.

„Je nezpochybnitelné, že plocha byla odlesněna nezákonně,“ sdělil zástupce ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem Jaroslav Hájek. Inspektorát označil zásah do krajiny jako závažný, ale zohlednil to, že společnost při kontrole spolupracovala, svou vinu bezvýhradně uznala a zavázala se ke zjednání nápravy. „S přihlédnutím ke všem těmto okolnostem byly pokuty uloženy na dolní hranici zákonem stanoveného rozpětí,“ dodal Hájek.

Odtěžila i půdu

V listopadu 2018 v katastru vísky Liběšice u Želenic zmizel porost o rozloze fotbalového hřiště. Na podnět místní samosprávy kontroloři zjistili, že firma bez povolení odtěžila i půdu a při terénních úpravách ji rozhrnula do stran, čímž zatížila kořenový systém dřevin rostoucích podél cesty.

Společnost ve svém dobývacím prostoru na Želenickém vrchu těží znělec, který se používá ve sklářském a keramickém průmyslu. V tomto prostoru se schválenou hornickou činností, pro který má firma zpracovaný platný plán sanací a rekultivací, probíhaly časté malé odstřely kvůli začišťování skalních svahů a zajištění bezpečnosti.

„S cílem snížit tyto odstřely a eliminovat tak hluk v obci Želenice jsme hledali jinou variantu. Bohužel v této variantě došlo k záměně čísla parcely, která se shoduje ve dvou sousedních katastrálních územích,“ uvedl generální ředitel společnosti Zdeněk Vyskočil. V domnění, že se jedná o dobývací prostor firmy a o její parcelu, začala společnost s přípravou obslužné lomové komunikace pro vrtací soupravu. „Ihned po zjištění této chyby jsme zahájili jednání s Českou inspekcí životního prostředí a zastupitelstvem obce Želenice. Chybu jsme přiznali a zahájili kroky pro zjednání nápravy,“ doplnil ředitel.

Firma se k problému postavila chlapsky

Zastupitelstvo v dubnu projednalo nabídku Keramostu na odškodnění a spolupráci. Želenický starosta Jan Zálešák potvrdil, že firma nepoškodila obecní pozemek úmyslně, a ocenil, že celá záležitost se řeší smírem a bez soudu. „Jsem rád, že jsme našli společnou řeč. Pan ředitel se k tomu postavil nadstandardně,“ řekl starosta.

Podmínky dohody se budou ještě upřesňovat. Obec čeká na znalecký posudek a počítá s tím, že firma území zrekultivuje a cestu si pronajme, aby mohla snížit četnost odstřelů a předejít tak stížnostem obyvatel na hluk.

Kvalitní znělec, odborně fonolit, se na Želenickém vrchu těžil už v 19. století pro stavební účely a tvoří ještě dnes zdivo starších domů. Později cennou surovinu začaly odebírat hlavně skláři.

Od roku 1948 patřil dobývací prostor postupně státním podnikům Ústecká sklárna, Sklo Union Teplice a Severočeské keramické závody v Mostě, ze kterých po privatizaci v roce 1994 vznikla společnost Keramost. Mletý fonolit ve sklářství šetří energii, nahrazuje vzácnější bílý živec a hodí se i na výrobu tmavých lahví na pivo. V keramické výrobě se přidává třeba do obkládaček a dlaždic.