Na přednášku o zhodnocení činnosti Evropského parlamentu a významu Lisabonské smlouvy přišly desítky studentů. Nejen z Mostu ale i Litvínova, Duchcova a Chomutova. Studenty nejvíce zajímaly klady a zápory Lisabonské smlouvy. Poslance zaujala otázka studentky gymnázia Jany Strnadové, zda by nebylo lepší, kdyby mohla být Lisabonská smlouva schválena ve všech zemí referendem. Studentka získala zápornou odpověď. „Náš národ si referendum nezaslouží kvůli politikům,“ sdělil Falbr.

Poslanec studentům také vysvětlil, k čemu slouží půl miliarda eur v globalizačním fondu. Ten je určený k tomu, aby vyřešil pád podniku, na kterém je závislá většina obyvatel města. Lidé se v případě propuštění mohou rekvalifikovat a předělat si své životní zaměstnání. Pro Most to asi neplatí. „Tady jsem potkal lidi, kteří byli dvanáctkrát rekvalifikovaní a pořád jsou nezaměstnaní. Je zde vysoká nezaměstnanost, tady by měly hořet barikády. Nedokážu si představit, co se stane, když se neprolomí limity těžby. A zastaví se těžba na dole ČSA, propustí se polovina lidí z Czech Coal. Padne spousta malých a středních podniků, které poskytují služby,“ uvedl.

V diskuzi zazněly i otázky: Proč se do Evropské unie nesmí vozit americký žvýkací tabák, nebo jak se Richard Falbr staví k padající vládě České republiky. „Jsem rád, že tato vláda padla. Kolegové z Evropského parlamentu si o nás myslí, že jsme volové. Do dějin vejdeme jako exoti,“ sdělil studentům.

Co je Lisabonská smlouva? Lisabonská smlouva mění stávající zakládající smlouvy EU, zjednodušuje rozhodovací postupy a pravidla hlasování, racionalizuje a modernizuje instituce, aby byly přizpůsobené 27 členům, a zvyšuje akceschopnost EU v prioritních oblastech.

Poslanec chce znovu kandidovat do Evropského parlamentu, osobně je pro schválení Lisabonské smlouvy. Na otázku zda si myslí, jestli občané Mostecka půjdou k volbám, odpověděl: „Uděláme všechno pro to, aby k volbám šli, protože si myslím, že je hrozně důležité k evropským volbám jít, ale účast nemohu předvídat. Věřím, že kvůli mně lidi přijdou“.

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 5. června od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. června od 8.00 do 14.00 hodin. Ve volbách do Evropského parlamentu lze také volit na voličský průkaz, který opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. O průkaz může volič požádat pouze písemně, a to do 21. května. Žádost se podává u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu.