Když mi otevíral dveře své kanceláře, snažil se nevypadat ustaraně. Usmíval se jako dřív, kdy mu všichni tleskali a ti vlivní, co ho dnes kritizují, chodili na klubové VIP rauty. Teď Petr Kabíček kráčí po ztichlé tmavé chodbě stadionu FK Baník Most a je pohublý a sám.

„Nejsem Mirek Dušín. Vím, že nejsem dokonalý a že jsem nedělal vše správně. Dělal jsem chyby a někdy velké," začíná náš rozhovor. První po dlouhé době mlčení. Předem říká, že nechce útočit na jakoukoli osobu zainteresovanou v kauze Baník. „Jde mi o to, aby se všechny strany dohodly a podporovaly klub a jeho akademii," vysvětluje.

Jaký je teď Kabíček po tom všem, co se stalo?

Moc dobře se necítím. Jsem hodně unavený a musím se více věnovat svému zdraví.

Jaké byly okolnosti vašeho odstoupení z vedoucích funkcí v FK Baník Most?

V úterý 16. října, po dohodě s předsedou dozorčí rady, bylo ukončeno moje předsednictví a členství v představenstvu klubu. O této změně se hovořilo již delší dobu, nyní nastal ten správný čas. Na dozorčí radu se nezlobím, nejsem vůbec zahořklý. Byl jsem už delší dobou označován některými lidmi za překážku financování klubu. Můj odchod je patrně nejlepší řešení, které by mohlo situaci kolem klubu zklidnit. Děkuji akcionářům, že jsem mohl vést klub se stoletou tradicí. Bylo by dobře, kdyby se novému představenstvu podařilo sjednotit akcionáře ve prospěch našeho tradičního klubu.

Kdo by vás měl nahradit?

Dozorčí rada oznámí jména členů představenstva v nejbližší době. Nejsem oprávněn je zveřejnit. Počkejte si, prosím, na vyjádření Dr. Alessio Contona, předsedy dozorčí rady.

Co budete dělat? Co vás bude živit?

V nejbližších dnech předám novému představenstvu veškerou agendu. Mám zájem, aby změna obsazení představenstva neovlivnila operativní činnost klubu. Ponechám si akcie klubu. Později se uvidí, čemu se budu věnovat.

Co bude dál s klubem? Dokončí druholigovou sezónu, nebo zanikne?

Přes obtíže, které nyní klub provází, jsem přesvědčen, že se dá jeho provoz, to je činnost profesionálního a mládežnického fotbalu, pokrýt. V žádném případě není důvod k jeho zániku. Rozpočet klubu včetně splátek úvěru na soutěžní ročník 2012/2013 činí kolem osmnácti milionů korun. Klub byl vždy v nevýhodě oproti jiným druholigovým týmům, neboť musí navíc splácet úvěry potřebné ke splnění licenčních podmínek pro první ligu. Tento úvěr byl schválen valnými hromadami. Samozřejmě, že tyto splátky zatěžují klub i v současné době. Jsem ale přesvědčen, že se sezóna 2012/2013 dokončí. Spoléhám především na většinového akcionáře, společnost SIAD Czech.

Jaké jsou další možné finanční zdroje?

Klub eviduje pohledávky ve výši kolem deseti milionů korun. Jednu z nich řešíme soudní cestou. Dále, pokud by město Most umožnilo na valných hromadách prodej nepotřebných nemovitostí v Meziboří vlastněných naším klubem, získali bychom minimálně čtyři miliony korun. Město Most by mělo také klubu vrátit přeplatek z daně z nemovitosti ve výši 1,750 milionu korun. Na tyto peníze nemáme právní nárok. Přesto jsem požádal město, aby tyto prostředky klubu vrátil formou mimořádné dotace. Pokud se mým odchodem z představenstva uvolní překážka příchodu nových sponzorů, bude jenom dobře. Dlouhodobějším řešením je také získání investora, který si koupí třeba část akcií klubu. Nový akcionář by spolufinancoval klub. Aniž bych šel do detailů, někteří zájemci se již ozvali a další se mohou objevit.

Budou peníze na sezónu 2013/2014?

Sezónou 2013/2014 se představenstvo bude patrně zabývat kolem dubna 2013, kdy bude zahájeno licenční řízení. O tom už nebudu rozhodovat já. Bude na akcionářích, zda si budou jisti, že seženou dostatek peněz na bezproblémový provoz klubu. Na poslední valné hromadě jsem přislíbil spolufinancování klubu do výše mého akcionářského podílu.

Co řeknete k zadlužení klubu?

Nezastírám, že má klub závazky. Dluží však především většinovému akcionáři, společnosti SIAD, která financovala klub od roku 2003 prostřed­nictvím reklamních smluv a půjček. Tyto půjčky však byly schváleny valnými hromadami. SIAD navíc ručil za veškeré úvěry, které si klub v minulosti nutně musel vzít od České spořitelny a Českomoravské záruční a rozvojové banky. Celková částka, kterou SIAD financoval klub přesahuje tři sta milionů korun, což je za deset let průměrně přes třicet milionů ročně. Byl jsem dlouholetým jednatelem této společnosti a jsem šťastný, že podporovala klub v takových velkých finančních objemech.

Jste si i teď jistý, že přivést SIAD do klubu v roce 2003 bylo správné?

Ano. Ověřil jsem si, že mé rozhodnutí bylo správné. Povedlo se nám poměrně rychle postoupit do první ligy a zůstat v ní tři roky. SIAD podporuje klub i v současné době, za poslední dva roky to činí včetně převzetí úvěrů a jiných závazků přes čtyřicet milionů korun. Poprosil bych veřejnost, aby si vážila angažovanosti společnosti SIAD Czech v mosteckém fotbale. Možná, málokdo ví, že tato společnost od založení v roce 1993 poskytla i dalším organizacím Mostecka z oblasti kultury, sportu, zdravotnictví a školství desítky milionů korun.

Jaké jsou vaše argumenty k účetní ztrátě a zápornému výroku auditora?

Je mi vyčítáno, že je klub v účetní ztrátě. Možná devadesát procent všech profesionálních fotbalových klubů eviduje ztrátu. Český fotbal zkrátka není ziskový. Náš klub není výjimkou. Záporný výrok k účetní závěrce, který byl auditorem zmíněn, není podle mého názoru důvodem k likvidaci společnosti. Pokud by akcionáři jednali ve shodě a hledali společné řešení, je možné postupně v čase příčinu záporného výroku odstranit. Na průběžné financování klubu to nemá výrazný vliv.

Skončilo už policejní vyšetřování iniciované městem?

Policejní vyšetřování v klubu ještě neskončilo. Nechci jej příliš komentovat. Co mohu sdělit je pouze to, že postup policie je velmi korektní a věcný.

Co si myslíte o demonstraci fanoušků, kteří protestovali před radnicí?

V žádném případě jsem ji neorganizoval, jak se mi někdo snaží předhazovat. Tato demonstrace však možná povede k rychlejšímu vyřešení některých problémů kolem klubu a jeho akademie. Především rodiče znejistěli, co bude s jejich dětmi. Mají právo na přímou a jasnou odpověď.

Město chce údajně uzavřít obchod: za své akcie chce fotbalovou mládež? Měl by klub takovou nabídku přijmout?

Ze sdělovacích prostředků jsem se tuto skutečnost také dozvěděl. Město chce SIADu přenechat své akcie v klubu a jako protihodnotu bude požadovat převedení mládežnických soutěží včetně registrovaných dětí v FK Baník Most patrně do Městského fotbalového klubu. Všechno je možné, ale záleží to na rozhodnutí představenstva klu­bu.

Vy byste takový obchod uzavřel?

Já osobně bych to nedělal. Klub by přišel o mládežnické kategorie, bez kterých profesionální fotbal může existovat velmi obtížně. Pokud by chtěl zachovat klub profesionální licenci, musel by si speciálním a smluvním způsobem upravit vztah k mládežnickým kategoriím. Navíc je zde další legislativní zádrhel, kdy licenci k mládežnickým soutěžím v rámci FAČR drží Fotbalová akademie Josefa Masopusta o.s.. Tuto transakci by muselo patrně na druhé straně schválit zastupitelstvo města. Hodnota nemovitostí, které vložilo město do klubu činila v té době zhruba šedesát milionů korun. Na druhou stranu zájem zástupců města Mostu o Fotbalovou akademii Josefa Masopusta dokazuje, že s mladými fotbalisty pracujeme velmi dobře.

Věříte, že uvažovaný Městský fotbalový klub, obecně prospěšná společnost, je dobré řešení pro mostecký fotbal?

Proč by nemohl vedle FK Baník Most, respektive Fotbalové akademie Josefa Masopusta, existovat další subjekt podnikající ve fotbale? Nevhodné je však jeden subjekt podporovat z veřejných prostředků a druhý subjekt nikoliv. Dochází tím k porušování férové soutěže. Už tu máme precedens, kdy jsou z veřejných prostředků financovány FŠ Most o.p.s. a TJ Baník Souš o.s. Doufám, že mým odchodem se tato situace změní. Budoucnost mládežnického fotbalu vidím v rozvoji Fotbalové akademie Josefa Masopusta, na kterém se může podílet i město Most.

Jenže to se už dlouho nepodílí, protože vám nedůvěřovalo.

Podporu radnice jsme očekávali výhradně pro mládežnický fotbal sdružený v občanském sdružení Fotbalové akademie Josefa Masopusta. Nechtěli jsme hotové peníze. Nesčetněkrát jsme informovali radnici o zřetelném oddělení účetnictví FAJM o.s. od účetnictví FK Baník Most a.s. Poskytovali jsme radnici velice jednoduché a průhledné hospodaření FAJM. Navrhovali jsme městu, aby poskytovalo finanční pomoc akademii formou úhrady služeb přímo dodavatelům, převážně organizacím a společnostem ovládaným městem, jako jsou například základní školy, dopravní podnik, technické služby, sportovní hala a podobně. Neustálé odvolávání se na neprůhledné hospodaření FK Baník Most a jeho výsledky auditu je tedy v případě podpory akademie naprosto nemístné.

Jste známá osobnost. Napíšete své paměti, kde sdělíte dosud nezveřejněné?

O sepsání pamětí zatím neuvažuji. Jde mi ale o to, aby mě veřejnost nehodnotila jako podvodníka. Pokusím se ji přesvědčit, že tomu tak není. Věřím, že i tento rozhovor přesvědčí některé lidi, že jsem klubu nikdy nechtěl ublížit nebo jej nějak poškodit a že moje rozhodnutí nebyla namířena proti klubu a akademii.

Kde tedy Kabíček udělal chybu?

Zní to jako „kde udělali chybu soudruzi z NDR". Zmíním pár věci, které se mi během mého šéfování klubu povedly a které nikoliv. Největším úspěchem je bezesporu postup do nejvyšší české fotbalové ligy a tříletá účast v této soutěži. Roční rozpočty činily tehdy průměrně osmdesát milionů korun. Bohužel jsem už nebyl schopen zabránit pádu do druhé ligy. Odpovědnosti za tuto skutečnost se nezbavuji.

A nějaký další významný úspěch?

Bylo to vybudování jedné z největších a nejúspěšnějších fotbalových akademií v České republice. Klub financoval v době největšího rozmachu Fotbalové akademie Josefa Masopusta provoz pěti tréninkových středisek s ročním rozpočtem přes deset milionů korun. Díky tomu jsme hráli nejvyšší mládežnické soutěže. Bohužel se mi nepodařilo tato střediska pro akademii ať už z objektivních či subjektivních důvodů udržet. Postupem času jsme ztratili možnost využívat střediska v Albrechtické a v Čepirohách. Proto se žákovské kategorie a přípravky přesunuly k tréninkům na fotbalový stadion Josefa Masopusta. Navíc nemáme jistotu, že budeme moci využívat areál TJ Baník Souš, kde trénují a hrají své zápasy dorostenecké kategorie. Náš klub několik let financoval provoz a investice tohoto tréninkového střediska.

Někdy jste nedal na doporučení svých nejbližších spolupracovníků.

To uznávám. Další chybou bylo, že jsem se naopak obklopil některými lidmi, kteří pobírali pěkné peníze, ale společnost přitom poškozovali. Nyní jsou tito lidé největšími kritiky mé osoby. Nebudu je dnes jmenovat.

Jakou největší chybu jste udělal?

Bude to znít asi zvláštně, ale největší chybou možná bylo, když jsem rozhodl, že klub postoupí do nejvyšší fotbalové ligy. Mohl jsem se chovat jako předchozí akcionáři, kteří neměli o postup do první ligy zájem. Neodhadl jsem potenciál mosteckého regionu, co se týče sponzorů. Je zde příliš „hladových krků", jako extraliga hokeje v Litvínově, hipodrom, autodrom, divadlo a další subjekty. Proto na náš klub sponzorů už moc nezbylo. Většinový akcionář SIAD Czech pak musel táhnout rozpočet ve větší míře, než předpokládal. Ekonomická krize pak vymazala termín „sponzor". To není kritika místních podnikatelů. Chápu, že firmy, které propouštějí zaměstnance, provozují na půl plynu, snižují náklady, jak to jen jde, a nemohou podporovat profesionální fotbalisty.

Jakým způsobem jste se vy podílel na financování klubu?

Z mých osobních a firemních prostředků jsem od roku 2003 podporoval klub v objemu několika desítek miliónů korun. Svoji akcionářskou povinnost jsem tedy splnil, ba překročil. Těchto vynaložených prostředků v žádném případě nelituji. Tímto bych chtěl odmítnout informace, že jsem z klubu zcizil peníze, že jsem klub tuneloval. Je tomu naopak, peníze jsem do klubu nosil.

Jak hodnotíte sportovní úroveň druholigového týmu v roce 2012?

V jarní části minulého ročníku jsme byli druhým nejlepším týmem druholigové soutěže. Znamená to, že i přes napjatý rozpočet a nervozitu kolem klubu jsme sestavili tým, který byl schopen hrát v druhé lize významnou roli. Pokud by se podařilo sestavit i v budoucnu obdobný tým již od podzimní části, postup do první ligy není nereálný. Zajistili jsme získání profesionální licence na současnou sezónu 2012/2013, i když existovali obrovské „politické a lobistické" tlaky, abychom ji nezískali. Musím zde pochválit svazovou licenční komisi, která žádným tlakům nepodlehla. Navíc jsme odmítli návrhy na odprodání respektive přenechání druholigové licence klubům z třetí nejvyšší soutěže, které obsadily nepostupovou příčku. Tyto snahy o zmaření licenčního řízení a návrhy na přenechání licence se objevovaly poslední dva roky. Nikdy bych nepřipustil, aby klub prodal či přenechal licenci na druhou ligu někomu dalšímu.

Teď se ale týmu nedaří?

Pravdou je, že se podzimní část druhé ligy nevyvíjí, jak jsme si představovali. Tým byl nově složen z hráčů, kteří nemají zatím dostatek zkušeností. Hodně bodů ztrácíme triviálními chybami a neproměňujeme brankové příležitosti. Tak tomu bylo i v podzimní části minulého .soutěžního ročníku. Věřím však, že se tým lépe sehraje, získá zkušeností a začne bodovat v následujících zápasech podzimu a především v jarní části tohoto ročníku. Bodový rozdíl do středu tabulky je minimální a jedna výhra může vše změnit.

Vzpomínáte si ještě na to, jak jste chtěl založit střední sportovní školu na 16. ZŠ, která je nyní zrušena?

Ano. Z dnešního pohledu se tento projekt jeví jako nesmyslný a nerealizovatelný. Všichni vidíme, že se spíše střední školy uzavírají. V době návrhu na založení „Střední školy sportovní Akademie Josefa Masopusta" bylo naším cílem soustředit mladé fotbalisty a další sportovce společně na jedné střední škole. Pokud si někdo myslí, že to byl nereálný projekt, pak ať si zajede na západ od našich hranic, kde jsou obdobných projektů stovky. Chtěli jsme se těmto projektům přiblížit. Bylo nám líto, že město Most tehdy odmítlo 16. základní školu pronajmout. Vedení Ústeckého kraje poté naši žádost na založení střední školy zamítlo.

Přemýšlím o tom vašem zmařeném projektu, jak jste chtěli se zahraničním investorem postavit nový stadion s obchodním centrem a podzemním parkovištěm. Pokud by to vyšlo, bylo by dnes vše jinak?

Jsem přesvědčen, že zásadní pro klub bylo odmítnutí změny územního plánu zastupiteli města Mostu. Tato změna by umožnila výstavbu nového stadionu a souvisejícího obchodního centra. Investor nabízel až 250 milionů korun za pozemky vlastněné FK Baník Most. Klub by byl dnes oddlužen. Navíc se připravovala smlouva s partnery investora, která by zajišťovala na dobu několika let roční finanční podporu klubu a akademie ve výši pěti set tisíc eur.

Mnozí vám ale vyčítají, že ten projekt byl nereálný, megalomanský.

To si určitě nemyslím i dnes. Potvrzuje to skutečnost, že téměř totožné či obdobné objekty se budou realizovat na jiných místech města Mostu, avšak jinými investory. Chování některých politiků během jednání o změně územního plánu dodnes nechápu. Na poslední prezentaci našeho projektu na radě města Mostu všichni přítomní radní projekt pochválili. Zástupce německého investora i anglického projektanta byli z reakcí radních nadšeni. Pak přišly z radnice požadavky na informace a záruky, které investor nemohl v tu dobu v žádném případě poskytnout. Nikde v Evropě se s takovými požadavky nesetkal a na další jednání rezignoval. Podklady k projektu, marketingové studie jsou k dispozici v sídle klubu a lze je kdykoli využít.

ING. PETR KABÍČEK

narozen v roce 1957, ženatý, má 30letého syna
VŠ (ekonomické vzdělání), porevoluční šéf nákupu v Chemopetrolu (do roku 1991), pak jednatel firmy SIAD v ČR a dalších čtyřech evropských zemích.