Vladimíra Pechanová je rodačkou z Obrnic. Chodila do místních jeslí, školky i školy, pak se rozletěla do světa, ale nakonec se stala ředitelkou obrnické mateřinky. Post obsadila po konkurzu v roce 2012, kdy se o Obrnicích stále hovořilo dost negativně.

„Bylo to ošklivé. Vadilo mi, že se o obci takto mluví. Chtěla jsem vědět, co je příčinou, a začala jsem pracovat na tom, aby nejen školka, ale i obec byly vnímány pozitivně. Ve školce se nám to daří díky tomu, že mám kolem sebe tým lidí, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu,“ řekla ředitelka. „Naše práce je samozřejmě strašně náročná a těžká, ale pokud porozumíte dětem a rodičům, tak se to dá zvládnout,“ dodala Pechanová, která vychází i ze své dlouholeté praxe učitelky 1. stupně a speciální pedagožky.

Chemička u Litvínova, vpředu jezero Most.
Výzkumníci vylezli na komín u Litvínova. V Mostě pak upozornili na unikáty

Obecní školka pro zhruba sedm desítek dětí má obsazenou kapacitu. Personál se hodně soustředí na spolupráci s rodinami. Úspěch podle ředitelky spočívá ve vzájemné důvěře, díky níž se rodiny svěřují se svými potížemi a školka jim pak může pomáhat spoustu věcí řešit. I proto začalo chodit do školky víc mladších dětí už od 2,5 let. Pomohlo také odpuštění školkovného a dotování obědů.

V plánu je přidat ve třídách ještě centrum domácnosti, aby děti mohly pod dohledem personálu doopravdy vařit či péct. To se děje už dnes, ale spíše improvizovaně. Děti se také učí samy se obsloužit, třeba si namazat chleba, protože nesvačí ve stejnou chvíli hromadně, ale každý podle chuti během vyhrazené hodiny.

Od září se děti učí podle programu Začít spolu. Není to nějaká alternativa mimo státem určený rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, ale školka jde jinou cestou. Každá třída je rozdělena nábytkem a pomůckami na centra aktivit. Dětem tak pedagogové nabízejí činnosti, které jsou diferenciované a individualizované, od sektoru výzkumu s mikroskopem po sektor knih. „Každé dítě má možnost svobodně si vybrat, ve kterém centru bude pracovat podle toho, na co se cítí a co chce zrovna dělat. Jde nám o to, aby dítě vždy, kdy něco dělá, zažilo úspěch,“ vysvětlila ředitelka. Úprava interiéru zároveň brání „lítání“ dětí po třídě. „Děti se celkově zklidnily. Často si zalezou do centra s vyšší stěnou, kde se cítí bezpečně,“ svěřila se jedna z učitelek.

Peníze, ilustrační foto.
Muž zadlužil vlastního bratra. Vzal si na něj v Mostě podvodem nemalé půjčky

Zajímavé také je, že školka úzce spolupracuje s Obrnickým centrem sociálních služeb, jehož zřizovatelem je rovněž obec. Smyslem partnerství je právě rozvoj včasné péče. „Jde nám o to zachytit děti v co nejmladším věku a pomáhat jejich rodinám co nejdříve, abychom zabránily prohlubování problémů,“ sdělila ředitelka centra Lucie Matějovicová.I když komunikace bývá složitá, centru se osvědčuje nabídka celkem pěti sociálních služeb, které na sebe navazují a jsou součástí obecního systému pomoci ohroženým dětem a rodinám. Jedná se o terénní programy a sociální poradenství, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, o nízkoprahové zařízení pro děti od 6 do 12 let a o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 13 do 26 let.

Například součástí nízkoprahu pro starší je venkovní areál s hřišti pro míčové hry. Mládež si může půjčit vybavení, brusle, koloběžky, skateboardy a k dispozici má i posilovnu, kam pravidelně dochází trenér. Velmi důležitá je počítačová učebna. „Motivujeme studenty na středních školách a učilištích, aby vydrželi, školu co nejlépe zvládli, neodcházeli z ní a byli úspěšní. Slavíme každou maturitu, každý výuční list,“ uvedla Matějovicová. Na volnočasové aktivity se centrum snaží přilákat hlavně místní mládež, která nestuduje.

Lze otevřít téma, jak to řešit

„Pracujeme i s rodinami, jejichž domácnosti jsou velmi stroze vybaveny. Děti spí na zemi na matracích a nemají ani vlastní stůl, židli či počítač. To, co je pro přípravu do školy základ, jim v centru můžeme dopřát,“ sdělila ředitelka. Když rodina nepřijde s předškolákem k zápisu do školy, informovaní sociální pracovníci hned zjišťují příčiny, protože vzdělávání dětí je pro obec prioritou. „Děti z chudých rodin nemají doma téměř žádné podnětné prostředí, aby se dál rozvíjely. V našich zařízeních se třeba poprvé setkají s nůžkami,“ vysvětlila Matějovicová. V Obrnicích nejsou výjimkou rodiny s deseti dětmi, a proto je v bytech velmi těžké najít prostor a klid na učení. Centrum řeší konkrétní děti a rodiny i při pravidelných setkáních se zástupci škol a OSPOD.

„Je to velmi důležitá práce, která pomáhá zklidňovat a stabilizovat celkovou situaci v Obrnicích,“ uvedl místostarosta Miroslav Grosser. Úspěšné působení pedagogů a sociálních pracovníků pod křídly obce se však podle místostarosty těžko prezentuje veřejnosti, protože systém pomoci nestojí na shromažďování dat a protože obec nadále čelí řadě problémů, do nichž patří i lichva sužující řadu zadlužench rodin.

Včasná péče je ucelený systém programů a aktivit zaměřených na podporu ohrožených dětí od narození do 8 let a jejich rodin.
* Tyto aktivity cílí na všestranný rozvoj dětí ať již v jejich přirozeném prostředí, v předškolním centru, v mateřské škole či v prvních ročnících na základní škole.
* Smyslem je předcházení vzniku sociálních handicapů. Včasná péče je efektivní investice s velkou návratností. Výraznější vliv programů včasné péče na znevýhodněné děti byl zdokumentován v několika mezinárodních i domácích výzkumech. 
(Zdroj: vcasnapece.cz)

Za obec se však postavil spolek Platforma pro včasnou péči. Tato organizace s celostátní působností uspořádala v Obrnicích v úterý 28. listopadu akci s názvem Snižování nerovností ve vzdělávání na příkladu mezioborové spolupráce na Mostecku, které se účastnily desítky odborníků. Prohlédli si školku i centrum sociálních služeb, aby poznali místní zázemí pro pomoc a spolupráci. „Obrnice jsou příkladem dobré praxe,“ sdělila Vlasta Holéciová z Platformy pro včasnou péči.

Členy spolku je přes padesát tuzemských organizací z oblasti vzdělávání a sociální práce. Spolek ocenil, že v Obrnicích se na rozdíl od řady jiných obcí a měst daří vytvářet příznivou atmosféru pro řešení problémů dětí a že místní týmy svou činnost koordinují, aby byla co nejefektivnější. „Čím dřív se zachytí problémy u dětí, tím větší je šance, že dokončí školu, že budou v životě úspěšnější a nepropadnou kriminalitě či drogám. My říkáme, že včasná péče je nejziskovější sociální investice vůbec,“ upozornila Holéciová.

Doprava v Mostě. Ilustrační foto
Nové jízdní řády přinesou na Mostecku drobné změny, přibude nový školní spoj

A je to znát i v dopravě. Aby se dětem z chudých venkovských rodin usnadnilo vzdělávání, prodloužila se od září z Obrnic trasa autobusové linky MHD, která nově zajíždí k mostecké speciální základní škole a ke Střední škole technické ve Velebudicích.

Tohle vás také zaujme:
Unikum pro Most. Most jako bašta házené

Zdroj: Český svaz házené