„Od spolupráce se smluvními exekutory si slibujeme vyšší vymahatelnost i celkové zrychlení procesu navracení prostředků do státního rozpočtu,“ sdělila Alena Zieglerová, vedoucí kontrolního odboru z Úřadu práce. Pokud se osvědčí, bude zabírání majetků pokračovat. Šéf Exekutorského úřadu Mělník Roman Chaloupka nebyl včera k zastižení. „Převzali jsme od mosteckého úřadu práce 84 složek dlužníků,“ potvrdil včera jeho zástupce. Mělnického exekutora si mostecký úřad najal, přestože není z Ústeckého kraje. Chystají návrhy na provedení exekuce. Dluhy mohou například srážet ze mzdy, důchodu, dávek, nebo je získat odebráním a prodejem věcí či podniku. Mají kauzy za celkem 1,4 milionu korun. Stejnou částku má na starosti Exekutorský úřad Most. Od úřadu práce dostal za úkol vyřešit 77 případů - firmy dlužící do dvou set tisíc korun i občany s dluhy v řádech stovek korun. Mezi dlužníky jsou například podnikatelé, kteří nevrátili půjčku na zahájení podnikání nebo poté podnikat přestali. Patří k nim i obyvatelé Mostecka, kteří prospívali z neoprávněné evidence na úřadu práce nebo kteří bez vážných důvodů přestali docházet na rekvalifikace a neuhradili úřadu ušlé náklady. Úřad práce v úterý zveřejnil dva případy dlužníků, kteří se exekucí zalekli a uzavřeli s úřadem dohodu o splátkách: 1. Podnikatelka dlužila úřadu práce od roku 1994 210 tisíc korun. Nevrátila půjčku za zahájení podnikání a mzdy pro zaměstnance. Přibyly úroky z prodlení, 520 tisíc korun. Za 13 let úřad vymohl soudem srážkami ze mzdy jen 4 764 korun. Po hrozbě exekucí zaplatila 120 tisíc v hotovosti, souhlasila se srážkami ze mzdy a zbytek bude po dohodě splácet - 7 tisíc měsíčně. 2. Nezaměstnaný ukončil předčasně rekvalifikaci, čímž mu vznikl dluh 16 870,50 korun. V době, kdy byl ve vězení za jiný delikt, platili za něj dluh rodiče. Do propuštění mu uhradili 13 tisíc, pak splátky ustaly. Dlužník reagoval na hrozbu exekucí žádostí o odklad vymáhání, čekal na přeplatky z bytového družstva. Úřad mu vyhověl a dlužník skutečně dluh splatil. Zbývá mu zaplatit jen úroky z prodlení ve výši 1 476 korun. V prvním čtvrtletí evidoval Úřad práce v Mostě 530 dlužníků. Pohledávky činily celkem 8,7 milionu korun.