Případné dotace využije do postupného přechodu hnědouhelného lomu na výrobu energie z bezemisních zdrojů, vytvoření nových podnikatelských příležitostí a pracovních míst, podporu rekvalifikace a proměnu těžebních lokalit v atraktivní místa pro život.

Firma počítá s tím, že uzavírka dolu přinese ztrátu tisíců pracovních míst přímo navázaných na těžbu hnědého uhlí.