Vzali na vědomí ukončení členství obce Březno a doplnili zemědělskou komisi o Josefa Ryšavého, ředitele MAS Vladař, a do sociální komise po odstoupení Blahoslava Číčela byla zvolena radou Kamila Sulíková z MěÚ Žatec. Po změnách ve členské firmě Celio navrhlo jeho nové vedení členem Rady Euroregionu Krušnohoří obchodního ředitele Radka Exnera, kterého rada zvolila. S dosavadním zástupcem Celia v radě, Antonínem Benešem, chce euroregion nadále spolupracovat.

Důležitým bodem byla příprava valné hromady. Rada se shodla, že se uskuteční 3. dubna v Podbořanech. Jednatel František Bína radě na závěr jednání oznámil, že se k 31. březnu odchází do důchodu. Doporučil za svou nástupkyni dosavadní finanční manažerku Petru Konečnou. Na základě negativních zkušeností z německé strany, kdy ve výběrovém řízení zvítězila nová jednatelka a všichni dosavadní spolupracovníci euroregion na saské straně opustili, rada tento návrh akceptovala a od 1. dubna bude Konečná jmenována do funkce jednatelky euroregionu.