Vzhledem k finanční podpoře UNIPETROLU RPA, s.r.o. je celkem 40 výukových seminářů v období listopad a prosinec 2010 prováděno bezúplatně.
O semináře je ze strany škol veliký zájem, o čemž svědčí fakt, že jakmile byla informace o bezúplatných seminářích předána ze strany ECM na základní a střední školy v Mostě a Litvínově, bylo všech 40 bezúplatných seminářů během necelých 14 dnů měsíce října beznadějně „rozebráno“.

Za první „bezplatný měsíc výuky“; tj. měsíc listopad se seminářů již zúčastnilo více než 560 žáků a studentů z 7 základních škol a 5 škol středních!
V listopadu byly semináře realizovány každý pracovní den a to v počtu 2 - 3 dvouhodinové semináře denně a podobným tempem se bude pokračovat i v měsíci prosinci.

Lektorky Ekologického centra o již proběhlých seminářích

Lektorky ECM Mgr. Hana Holubová a Bc. Dana Kovaříková se k dosavadnímu průběhu seminářů vyjádřily takto:

„Snažíme se semináře provádět spíše formou diskuze než jako jednostrannou přednášku ze strany lektora. Žáci a studenti vidí, že nás jejich názor zajímá a my jsme rády, když se sami aktivně zajímají o uvedená témata.

„Vedeme je k tomu, aby samy přemýšleli např. o příčinách a důsledcích poškozování životního prostředí a nacházeli řešení, jak negativní dopady na životní prostředí zmírnit či jim úplně zamezit,“ říká Bc. Dana Kovaříková.

Její kolegyně, Mgr. Hana Holubová dodává:

„Naším cílem je hlavně probudit u žáků a studentů zájem o ekologii a ekologické chování, nechceme je zahrnout spoustou nudných faktů, které nevyužijí. V podstatě v průběhu semináře sami ukáží, jaká témata je zajímají a u těch se potom zdržíme o něco déle. Snažíme se dát každému prostor, aby se k danému tématu vyjádřil.“

Lektorky potěší, když i zpočátku nemluvní žáci se v průběhu semináře zapojují do diskuzí a občas seminář obohatí i doprovázející učitelé o znalosti ze svého předmětu, který vyučují, např. biologie, chemie.

Získané znalosti z první části semináře tzv. „přednáškové“ žáci a studenti využijí ve druhé části semináře, kde samostatně ve skupinkách řeší různé úkoly s ekologickou tématikou. Žáci základních škol se stávají „Experty na životní prostředí“, zatímco středoškoláci posuzují životní cykly výrobků.
ECM má zájem v následujícím roce 2011 rozšířit nabídku ekologických výukových programů.

V přemýšlení a rozhodování, jaká témata do své nabídky zahrnout, jim pomáhají dotazníky, které po skončení seminářů vyplňují žáci, studenti i učitelé.

Milena Vágnerová