„Podmínkou pro přijímání a skladování odpadů z domácností je prokázání občanským průkazem s trvalým pobytem na katastrálním území v Mostě,“ uvedl Pavel Barák spolumajitel společnosti Mostecké odpady, která provozuje sběrné dvory v Mostě a v Litvínově.
Sběrny slouží k bezplatnému odložení odpadů z domácností, které nelze odložit do popelnic nebo středních kontejnerů, a to z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu nebezpečnosti odpadů. „Přijímáme samozřejmě i stavební odpad z menších přestaveb,“ dodal Barák. Pokud se jedná o větší množství tohoto odpadu je možno si u společnosti objednat kontejner, ovšem v tom případě si vše občan hradí sám.
Další sběrné dvory mimo v Mostě Rudolicích a v Litvínově jsou také v Lomu, Meziboří a v obci Hora Svaté Kateřiny.
„Nejčastěji je sem přivážen nábytek, hlavně sedací soupravy a skříně. Dále je to potom stavební suť. Naší snahou je poté maximálně odpad roztřídit . Dřevo například přijde do drtičky,“ sdělil Barák.
Většina sběrných dvorů má uzavřenou smlouvu s firmou, která se postará o odvoz a následnou recyklaci elektronických přístrojů a lednic.

Otevírací doba všech sběren na Mostecku se liší. Většinou je všude otevřeno denně do 17 hodin, jako třeba v Mostě, Litvínově a Lomu. V Meziboří je provoz omezen na úterý, čtvrtky a poslední sobotu v měsíci. Na Hoře Svaté Kateřiny, je otevřeno každou sobotu a to od 9 do 10 hodin.