„Už dlouho jsme se v práci tak nezasmáli. Nemohli jsme přestat,“ sdělil redakci telefonicky šéf jedné z regionálních institucí, který poděkoval za povzbuzení do nového dne.  

To, že vážně nemocní voliči mohou hlasovat doma, pokud si telefonicky objednají volební schránku (urnu), je samozřejmě pravda.

Podobnému šíření informací bez zásahu zadavatele reklamy se říká virální reklama. Děkujeme :)