Do školek po létu nesmí nastoupit, protože jim 1. září ještě nebudou tři roky nebo nevyhověly dalším podmínkám. Podle radnice mohou rodiče požádat znovu o přijetí po 1. září a většinu odmítnutých dětí po dovršení tří let školky přijmou.

Ředitelky mají stejně jako při dubnovém zápisu zohledňovat potřebnost rodiny.

„Zajímat se budou hlavně o to, jestli jsou rodiče zaměstnáni,“ informoval náměstek primátora Luboš Pitín. Upozornil, že pro město je podstatné, že všechny děti starší tří let, jejichž rodiče doložili u zápisu potřebnou dokumentaci a splnili kritéria, byly přijaty.

Z 229 nepřijatých dětí jich 38 nesplnilo kritéria (např. podmínku celodenní docházky nebo rodiče nedoručili během správního řízení žádané dokumenty) a 191 nebylo přijato pro nízký věk: tři roky jim budou například v listopadu.

„K zápisu přišly dokonce i jednoroční děti,“ uvedl Pitín. Podle zákona se předškolní vzdělávání poskytuje zpravidla od tří let věku. Školka může udělit některým dětem výjimku. Hromadné výjimky ale Most nepřipouští.

Podle radnice je teď volných míst ve školkách 70. Část se drží pro děti přihlášené do přípravných tříd v ZŠ, kde ještě běží správní řízení. Počítá se i s odstěhováním některých dětí. Město také vyjednává s hygieniky o rozšíření kapacity o sto míst od podzimu. V jeslích je ještě 12 volných míst.