„Tento proces je již předjednán i s vedením města s tím, že město založí nový Dům dětí a mládeže, který převezme veškeré činnosti toho stávajícího tak, aby tento jako jediný dům dětí a mládeže působil v Mostě, a to od 1.září příštího roku. Současně dojde ke zrušení krajského domu dětí a mládeže,“ uvedla Naďa Kocábková z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

Podle slov náměstka primátora města Mostu Jiřího Kurtina bude pro město výhodnější mít pouze jednu organizaci, která se zabývá volnočasovými aktivitami dětí. Proto se po převodu domu dětí a mládeže přistoupí od prvního ledna roku 2010 ke sloučení s Centrem volného času. Budovy obou organizací by měly být využívané i nadále. Zachována by měla být i nabídka aktivit.

Zůstanou dětem jejich kroužky?

Jak bude vypadat budoucí organizace, se zatím ještě neví. Ředitelé CVČ i DDM doufají, že město zachová nabídku zájmových kroužků i dalších aktivit a že změna bude pro děti a jejich rodiče jen změnou k lepšímu.

„Myslím si, že to bude ku prospěchu věci. Více lidí, větší nabídka. Pro děti to určitě může být užitečné. Rozšířením působnosti se vytvoří lepší a pestřejší nabídka pro veřejnost,“ uvedla ředitelka mosteckého domu dětí a mládeže Miloslava Kellerová.
Ředitel Centra volného času v Mostě Milan Rybák má stejný názor. „Pokud to bude tak, že organizace pojme práci obou, bude to určitě krok k lepšímu,“ dodal Milan Rybák.

Město chtělo získat dům dětí a mládeže pod svá křídla již od prvního ledna příštího roku. Nakonec však bylo po jednání s krajem rozhodnuto, že změna nastane až v září.

„Proces sloučení je již zcela v režii města Mostu a krajský úřad věc dohlédne n administrativu a to v souladu s platnou školskou legislativou,“ dodala Naďa Kocábková z krajského úřadu.

Vzhledem ke skutečnosti, že stejný proces předání činností domu dětí a mládeže nyní probíhá mezi krajem a městem Ústí nad Labem, bude podle jejího vyjádření celá věc v případě Mostu probíhat rychleji a pružněji. Vzorové postupy jsou již totiž připraveny a tak nebude nutné tvořit dnes již hotové vzory dokumentů a postupů pro další fungování organizací.