Rudolf Drien žije v rodinném domě na okraji obce Mariánské Radčice, u které se těží uhlí. Hluk z Dolu Bílina vadí kritikům postupující těžby už delší dobu, ale letošní rok byl podle Driena nejhorší. „Je to nepříjemné, i když se hluk z dolu nešíří pořád, ale nárazově,“ sdělil. Má podezření, že těžaři porušují zákonné limity pro hluk a obává se dne, kdy důl bude půl kilometru od vesnice. „Nikdo nechce mít šachtu za domem,“ dodal.

Jeho obavy potvrdilo průzkumné autorizované měření, které v noci 1. a 2. září zjistilo nadměrný hluk. „Limity pro noční dobu na všech třech měřicích bodech byly překročené,“ sdělil expert na hluk Libor Brož z litoměřické soukromé laboratoře. Měření si u ní objednala organizace Greenpeace, která výsledky zveřejnila v úterý 12. listopadu. Přístroje nasměrované k dolu stály dva metry od domů v ulicích V Zátiší a Příčná v Mariánských Radčicích a Bílinská v Braňanech, kde je slyšet hlavně obří skrývkové rypadlo. Limit 40 decibelů byl podle protokolu překročen o 5 decibelů. Laboratoř, která zohlednila i počasí a proudění větru, vyloučila vliv okolní dopravy i sídlišť. Orientační měření 500 metrů od velkostroje, které sloužilo k ověření hlukové zátěže a do hodnocení se nezapočítalo, navíc prokázalo hluk 55 decibelů.

Ilustrační snímek.
Spor o uhlí pokračuje. V Mostě zazněla kritika útlumu těžby

Společnost Severočeské doly nadměrný hluk nepotvrdila. Hájí se tím, že prostřednictvím certifikovaných nezávislých organizací zajišťuje pravidelná i kontrolní měření hluku a výsledky dostávají orgány ochrany veřejného zdraví. „Nedochází k žádnému porušování zákona,“ sdělil mluvčí společnosti Lukáš Kopecký.

Greenpeace závěry zářijového měření pošle hygienikům a doporučuje prověrku hluku či nepřetržitý hlukový monitoring šachty.

„Pokud důl nedodržuje platné hygienické limity ve vzdálenosti 1 200 metrů od obytné zástavby, tak po přiblížení na 500 metrů situace pravděpodobně nebude lepší,“ řekl Jan Rovenský z Greenpeace. Podle něj by se mělo přerušit noční skrývkování, což by pomohlo obyvatelům, a těžilo by se jen ve dne, kdy důl limity plní.

Tisíce Severočechů demonstrovaly před listopadem 1989 za čistější vzduch
Krajina severních Čech se za třicet let změnila k nepoznání

Naměřením nadměrného hluku se organizace snaží zpochybnit hlukovou studii, která při vyhodnocování vlivu budoucí těžby na životní prostředí (EIA) vyloučila porušování limitů a pomohla šachtě získat úřední podporu. Studii kritizuje i Brož, podle kterého vykazuje závažné nedostatky.

Těžba uhlí se má rozšířit dál

„Připadám si jako v Jiříkově vidění, jestli na základě takového dokumentu bylo uděleno souhlasné stanovisko v procesu EIA,“ uvedl expert. Greenpeace chce přimět ministerstvo životního prostředí, aby svůj souhlas s těžbou odvolalo. Organizace nevylučuje žalobu, pokud důl dostane na základě studie povolení k hornické činnosti po roce 2030.

Podle těžební firmy mělo Greenpeace dostatek možností všechny své pochybnosti k hlukové studii v rámci procesu EIA připomínkovat. „Proces EIA je v současné době ukončen a všechny připomínky k němu byly řádně vypořádány,“ upozornil Kopecký.

Mostecký kulturní dům Repre. Ilustrační foto.
Most chce dát prvních 20 milionů do úpravy Repre. Petici vystřídá demonstrace

Ministerstvo životního prostředí v létě podpořilo záměr Severočeských dolů pokračovat v těžbě na Dole Bílina do roku 2035. V závazném souhlasném stanovisku k EIA označilo záměr za přijatelný a v souladu se zákony. Firma ale musí splnit desítky podmínek, aby negativní dopady na zdraví lidí a přírodu byly co nejmenší. Pokud plán těžby s následnou rekultivací poškozené krajiny projde dalším schvalovacím řízením, důl postupně zabere dva kilometry čtvereční a vytěží až 150 milionů tun uhlí určeného hlavně na výrobu tepla. Šachta zatím funguje podle povolení platného do roku 2030.