Vlastníkem lomu je Severní energetická. Firma nyní podle mluvčí Gabriely Sáričkové Benešové upřesňuje detailní plán útlumu těžby. „Hledáme takový postup, který zmírní dopady vládního rozhodnutí jak na naše zaměstnance, tak i region," řekla. Společnost oznámila, že od ledna změní svou strukturu, opustí ji také jeden z akcionářů Tomáš Fohler.

Za limity se nachází podle odhadů 750 milionů tun uhlí. „Těžba bude při existenci limitů trvale ukončena a těžař bude mít povinnost lom zlikvidovat a provést sanaci a rekultivaci dotčených pozemků," řekl mluvčí Státní báňské správy Bohuslav Machek. Na tuto povinnost nemá vliv to, že uhlí za limity není odepsáno.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle mluvčího Františka Kotrby neobdrželo žádný návrh na odpis zásob hnědého uhlí pod Horním Jiřetínem. „Pokud by takový návrh ministerstvo obdrželo, muselo by se jím neprodleně zabývat," doplnil.

Hnědouhelnou pánev na severozápadě Čech využívá vedle Severní energetické a Vršanské uhelné také Sokolovská uhelná a Severočeské doly. Vršanská uhelná a Severní energetická by se znovu měly spojit do jedné skupiny.

Severočeské doly dobývají uhlí v lomu Bílina, kde vláda limity prolomila. V usnesení je, že těžba se nesmí přiblížit na 500 metrů od obydlí. „Podmínky těžby vzejdou z procesu EIA, tedy posouzení vlivů na životní prostředí. Následovat budou správní řízení, ve kterých má obvodní báňský úřad pravomoc rozšířit dobývací prostor lomu Bílina a povolit hornickou činnost," uvedl Machek. Těžař podle něj musí před tím vyřešit střety zájmů s vlastníky pozemků a nemovitostí, kteří by mohli být těžbou dotčeni.

Prolomení limitů v Bílině vláda zdůvodnila potřebou zajistit uhlí pro teplárny. Pokračování těžby nezasáhne lidská obydlí. V případě prolomení v lomu ČSA by byl ohrožen Horní Jiřetín. Budoucí vlády se budou moci k rozhodnutí o ČSA vrátit, současný kabinet podle ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) pravděpodobně o lomu už rozhodovat nebude.