Nová próza z Mostecka spatřila světlo světa v první polovině října a následně se objevila na několika vybraných místech Mostecka. Kniha MUDr. Rybáře se jmenuje Střiženo z času. Vydalo ji v grafické úpravě Petra Kastnera a s fotografiemi Jiřího Baláše, Oldřicha Kopty a Karla Meistera nakladatelství Hněvín.

Svou prvotinu psal František Rybář dva roky a věnuje se v ní převážně osudům dílem smyšlené a dílem autentické postavy mosteckého rodáka Jana Vinického.

Z řady indicií je ale zřejmé, že se jedná o silně autobiografický příběh ze života samotného autora, koncipovaný jako dvacet samostatných próz a rozčleněných do tří částí. A to Gymnazisté, Medici, Doktoři.

Autor v nich líčí středoškolská a vysokoškolská studia Jana Vinického, peripetie jeho osobních vztahů, rodinné události a profesní působení na Mostecku.

Věnuje se také osudům svých spolužáků a okrajově evokuje atmosféru historického, dnes již neexistujícího, města Mostu.

V části nazvané Doktoři se vrací k začátkům Vinického lékařské praxe, čerpá ze zážitků začínajícího lékaře na litvínovském obvodě a z pracovního i osobního setkávání se s předními mosteckými lékaři, především pak chirurgy Josefem Kotzmannem, Františkem Krtičkou a Františkem Španingerem.

František Rybář napsal svoji knížku s vypravěčským umem a působivým vystižením politické a společenské atmosféry doby, o níž píše, tedy období od konce šedesátých let 20. století až po současnost. Jeho knížka je čtivá a jako jedna z mála moderních próz, věnovaných životu na Mostecku, i jedinečná.

Beseda v rámci talk show Zná-Most s MUDr. Františkem Rybářem se uskuteční v Městské knihovně v Mostě ve čtvrtek 12. ledna od 18.00 hodin.

Hlavními tématy povídání budou samozřejmě kniha, mosteké zdravotnictví, život v Mostě, kultura a další. O hudební doprovod se postarají Andrea Traganová a Larisa Chytrjak.

VLASTIMIL NOVÁK, EDVARD D. BENEŠ