Společnost Jan Virag KBU, která objekt drůbežárny vlastní, se do 31. října nepodařilo získat pravomocné povolení, což jim ukládá zákon. Deník na tuto skutečnost upozornila organizace Děti Země, která dále uvědomila i Českou inspekci životního prostředí.
„V současné době probíhá správní řešení o vydání integrovaného povolení. To ovšem nebude vydáno hned, nějaký čas potrvá vyřídit všechny náležitosti,“ uvedla Ivana Humlová z České inspekce životního prostředí. Dále také Deníku sdělila, že žádost o povolení byla podána po termínu, tudíž nebyla vyřízena. „V době, kdy byla odevzdána žádost o vystavení povolení nebylo již už možné vyřídit. Bylo pozdě,“ nechala se slyšet Humlová.
Majitel drůbežárny Jan Virag si je ovšem jist tím, že nebude problém ve vydání povolení. „Za tři týdny budeme vyskladňovat kuřata. Jsem přesvědčen o tom, že do té doby bude již vše vyřízeno a nebude žádný problém,“ sdělil Deníku majitel. Jinak ovšem zní zpráva z České inspekce životního prostředí: „Zatím nevíme, jak dlouho bude vyřízení trvat. Záleží také na tom, zda se neobjeví další problém.“
V dodržení termínu žádostí si obě strany odporují. Inspekce si stojí za tím, že byla žádost podána pozdě. Ovšem majitel tvrdí, že žádost podal včas, jen mu byla neustále vracena, kvůli různým doplněním. Pro která se tedy zpozdili.
„Nyní řešíme dezinfekci. Pokud bude vše v pořádku, nemělo by už nic bránit tomu, abychom povolení získali,“ dodala společnost Virag. Inspekce také mluví o tom, že se bude zřejmě řešit i počet dní, po které společnost vykonávala činnost bez povolení.
Nedávno se také v Lišnici mluvilo o rozšíření chovu drůbeže. O to požádal investor obci. Zastupitelstvo s tím ale nesouhlasí. „Na zasedání zastupitelstva se o tomto problému hovořilo. Pokud by došlo k rozšíření provozu drůbežárny, výrazně by narostl provoz na komunikaci, která vede přes obec,“ řekl jeden ze zastupitelů Lišnice Karel Kaliba.
Smyslem integrovaného povolení je stanovit pro konkrétní provoz podmínky, které zajistí ochranu zdraví člověka a zvířat, ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny. Dále se stanovují např. opatření pro hospodárné využívání surovin a energie, emisní limity, podmínky pro nakládání s odpady a jiné.
Lišnice nejsou jedinou drůbežárnou, která nemá integrované povolení. Stejně je na tom i drůbežárna v Lovoši a Bitozevsi, tam navíc řeší i další problém. Společnost nenahlásila do intergrovaného registru znečištění emise amoniaku vyprodukovaného během dvou let.