Skládkování odpadu zdražilo na využívaných skládkách vJirkově a vRůžodole. Pro Most to znamená další výdaje vhodnotě 3423716 korun ročně. „Rada schválila navýšení finančních prostředků,“ řekl Deníku primátor Vlastimil Vozka. Radnice letos zaplatí za kompletní služby spojené skomunálním odpadem celkem 36, 6milionu korun. Zdražení bude dodatkem smlouvy uzavřené mezi městem a akciovou společností Technické služby města Mostu. Firma Celio, provozovatel skládky vRůžodole uchemických závodů, oznámila zdražení poplatků za odpad koncem loňského října. Od 1.ledna vybírá za převzetí jedné tuny směsného komunálního odpadu 835korun, za objemný komunální odpad 950korun a za objemný komunální odpad snebezpečnými složkami, které musí před uložením vytřídit, 1900korun.

Příčinou zdražování jsou stoupající provozní náklady, ovlivněné růstem cen energií, dalších vstupů a daňovou reformou.

„Ceny jsme neupravovali už deset let,“ řekl Deníku Jindřich Kauca, obchodní a provozní ředitel společnostiCelio.

Ministerstvo životního prostředí chystá novelu zákona, podle níž budou moci obce zvýšit obyvatelům maximální paušální sazbu za odpad. Místo nejvýše možné sazby 500korun ročně by mohli lidé platit až 900korun ročně. Většina měst totiž musí svoz a likvidaci odpadu dotovat, protože současné poplatky od lidí nestačí pokrýt náklady. Řada obcí proto využívá hornísazby.

Obrnice na Mostecku zvýšili letos poplatek o43korun na 498korun za rok. „Vminulém roce došlo knavýšení položek za svoz komunálního odpadu,“ sdělil Milan Pondělíček zobrnického obecníhoúřadu.

Vedení města Mostu ozpoplatnění odpadu a ovyužití nejvyšší horní sazby neuvažuje, ani kdyby to zákon umožňoval. Podle ekonomického náměstka primátora Luboše Pitína se důvody, proč Mostečané za odpad neplatí, nemění.

Zvýšení cen za skládkování nutí obce ktomu, aby obyvatele více motivovaly kekologičtějšímu třídění odpadů.

Třídění recyklovatelného odpadu je dlouhodobě výhodné. Obce, které jsou součástí distribuční a zpracovatelské sítě Eko-Ekom, získávají za množství vytříděných obalů odměny, které investují dosvozu.

Vyřazené elektrické spotřebiče, zbytky barev, starý nábytek a další odpad, který nepatří do popelnic, má od jara přebírat od Mostečanů druhý sběrný dvůr. „Čím dříve bude, tím lépe,“ uvedl primátor Mostu. Sběrný dvůr bude stát vareálu technických služeb udopravního podniku.(vok)