Jedná podprogram č. 3 na pořádání akcí či účast na nich a podprogram č. 4 pro talentované sportovce. Cílem dotačního programu je finanční podpora sportovních organizací, jejichž hlavním posláním je systematická a dlouhodobá práce s dětmi a mládeží.

Podmínky podání žádosti o dotaci najdou zájemci na internetových stránkách města Mostu