Předpokládané celkové náklady tohoto projektu jsou 47 035 294 korun, z toho dotace je 42 331 764 korun. Částky jsou uvedeny včetně DPH. Dotace se vyplácí příjemci zpětně, z tohoto důvodu je třeba zajištění předfinancování a spolufinancování z rozpočtu města. Přijetí dotace je zahrnuto v návrhu rozpočtu na rok 2021.