Po dokončení budou i nová parkovací místa, dva přechody pro chodce, místo pro přecházení a bezbariérové prvky. Cílem je zvýšit bezpečnost a plynulost provozu v rušné lokalitě.

Projekt měl přesto už dříve své kritiky. Po zahájení stavby byla stížnost na kácení borovic na tramvajové zastávce. Letos ale bude změn více. V blízké době město omezí dopravu i v dalším úseku páteřní ulice Podkrušnohorská. Příští týden si mají stavaři převzít most nad ulicí Mezibořská, který zbourají a postaví nový.