Rekonstrukci takzvané Skupovky prosazuje radnice.

Části místních obyvatel vadí zejména uvažované rozdělení hlavní silnice kamenným pásem na dvě jednosměrky a stavba parkoviště u bloku 218.
Odpůrci změn se například obávají, že sanity a hasičská technika zúženou ulicí mezi nemocnicí a Priorem za běžného provozu neprojedou.
Radnice potíže vylučuje.

A Deníkem oslovené instituce její názor potvrzují.

Policie už radnici své stanovisko sdělila. S úpravou komunikace souhlasí.

Snížit rizika

„Silnice bude bezpečnější a dojde ke zklidnění silničního provozu,“ tlumočila vyjádření policejního dopravního inspektorátu Ludmila Světláková, mluvčí okresního policejního ředitelství.

Dopravní policisté podle Světlákové při posuzování návrhu zohlednili chování řidičů, kteří porušují na Skupovce předpisy a na silnici ohrožují sebe a okolí například otáčením.

Plánované stavební změny nevadí ani vedoucímu zdravotnické záchranné služby.

Podle požadavků radnice doporučili rozdělit silnici dělícím pásem širokým 2,5 metru s mezerami pro vylepšené přechody pro chodce a pro středovou křižovatku. Jízdní pruhy po obou stranách pásu budou široké tři metry. Kromě toho projektanti navrhují opravu chodníků a úpravu zelených ploch. Podmínka zachovat vzrostlou zeleň a autobusové zastávky, velké množství vjezdů a podzemních sítí omezují výstavbu nových parkovacích míst. Volba padla na zelený prostor před blokem 218, kde má vzniknout 30 parkovacích stání s jedním vjezdem a výjezdem křižujícím chodník. Další parkoviště možná vznikne vybudováním zálivu pro podélné parkování u bloku 218. Na chodníku podél osmdesátkových bloků nechá město vybudovat cyklostezku.

„Problém v tom nevidím,“ komentoval pro Deník záměr radnice Milan Fidler, vedoucí lékař mosteckého oblastního střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Podle Fidlera se záchranná služba dokáže přizpůsobit přestavbě ulic a přes Skupovku navíc sanity už tak často nejezdí. Chystané úpravy nebudou mít vliv na dojezdové časy první pomoci – Skupovka je pro rychlá auta záchranářů krátká.

Stanovisko hasičů, kteří jezdí s mnohem větší technikou, se nepodařilo zjistit.

Podle Lukáše Marvana, mluvčího Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, se ředitelka mosteckého územního odboru Eva Benáková vyjádří 27. října.

Radnice, která mimo jiné spoléhá na rozšíření zálivů autobusových zastávek, jenž mají pomoci v mimořádných situacích, chce veřejnost přesvědčit, že obavy ze změn jsou zbytečné. Ve středu, dva dny po veřejném projednávání plánu, umístila na své internetové stránky kompletní znění záměru a nákres s navrhovanou rekonstrukcí.

Jedná se o pracovní verzi projektové studie, o takzvanou 1. etapu úprav ulice Josefa Skupy a přilehlého okolí.

„Navrhované řešení zvýší kapacitu parkovacích míst, zvýší plynulost a bezpečnost dopravy v dané lokalitě,“ píše ve studii tým odborníků na dopravní a pozemní stavby a požární bezpečnost.