Dopravní podnik přistoupil také k omezení provozu některých autobusových linek.

Plán na rozšířený a modernější systém se připravoval téměř dva roky. Jeho součástí mělo být například vybudování informačních kiosků, samoobslužných zón, zastávkových informačních tabulí a dovybavení vozidel informačními panely. Součástí projektu bylo i vybudování optického datového kabelu, jehož prostřednictvím by byly propojeny obě části podniku v Mostě a Litvínově.

„Tento projekt je efektivní, zvýšil by informovanost a komfort cestování na všech spojích městské hromadné, příměstské i linkové dopravy. Bohužel ho v současné době nemůžeme realizovat, neboť není k dispozici dostatek finančních prostředků. Jeho realizaci proto musíme odložit do doby, než bude vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci z evropských fondů,“ řekl předseda představenstva Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Václav Zahradníček.

„Od 1. listopadu do konce letošního roku také upravujeme rozsah městské hromadné dopravy v autobusovém provozu na území města Mostu,“ uvedl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Milan Dundr. Dojde k omezení provozu autobusových linek číslo 9, 11, 12 a 25.

Úprava autobusových linek od 1. 11.
Linka č. 9 – V pracovních dnech, sobotách, nedělích a svátcích bude zrušen spoj ve 22:47 hodin od DP
Linka č. 11 – V pracovních dnech bude zkrácen spoj ve 20:42 hodin od DP do Záluží pouze z Mostu, Nádraží.
Linka č. 12 – V pracovních dnech bude zrušeno zajíždění do Ervěnic, závod ČSA u spojí v 6:17 hodin od DP a v 15:34 hodin z Obránců míru. Dojde ke změně intervalu v době od 5:00 hodin do 5:45 hodin od DP ze 7 minut na 10 minut. Budou zrušeny spoje v 5:43 hodin, 14:22 hodin z Obránců míru.
Budou zrušeny spoje 6:49 hodin, 14:29 hodin, 15:09 hodin, 15:49 hodin z Mostu, Nádraží a 7:30 hodin, 15:08 hodin, 15:34 hodin, 16:06 hodin, 18:30 hodin z Obránců míru .O sobotách, nedělích a svátcích budou zrušeny spoje 12:40 hodin od DP a 14:05 hodin z Obránců míru . Budou zrušeny spoje 6:30 hodin, 18:30 hodin z Obránců míru (zrušené spoje jsou nahrazeny souběžnými spoji linky číslo 11)
Linka č. 25 – V pracovních dnech, sobotách, nedělích a svátcích bude zrušen spoj ve 23:00 hodin z Halasovy do Vtelna.

S finančně náročnými projekty nesouhlasili představitelé měst Mostu a Litvínova, kteří jsou akcionáři společnosti. „Rozšíření odbavovacího systému by stálo celkově několik desítek milionů korun. Nový systém je jedna z věcí, kde budeme nabádat dopravní podnik, aby ušetřil a tento projekt nebyl dál rozvíjen. Je to velký nadstandard,“ uvedl před týdnem starosta Litvínova Daniel Volák.

„Není možné aby náklady rostly, když počet cestujících klesá,“ řekl primátor Mostu Vlastimil Vozka. Dopravce je ve ztrátě. „Od dopravního podniku přišel Litvínovu dopis, kde měl požadavek na uhrazení ztráty kolem 57 milionů korun,“ řekl místostarosta Litvínova Martin Klika.

Město Litvínov mělo původně pro dopravní podnik plánovanou částku 47 milionů, s ohledem na daňové propady ovšem podle starosty města není schopno dát dopravci v příštím roce více než 40 milionů korun.

„Budeme po našich zástupcích v orgánech společnosti chtít, aby zrevidovali rozhodnutí, ke kterým byly schváleny investiční a finanční plány. Dopravní podnik se musí zamyslet nad úsporami, i my investice výrazně omezujeme,“ dodal Volák. O úskalích se na tiskové konfekci zmínil i primátor města Mostu Vlastimil Vozka, který oznámil, že Most se bude ještě vyčíslením nákladů na dopravu v roce 2010 zabývat.

Dopravní podnik předpokládal, že na realizaci projektu nového odbavovacího systému využije evropské dotace, z nichž mohl získat 90 procent ceny projektu. „Bohužel Regionální rada soudržnosti NUTS II Severozápad nevyhlásila odpovídající výzvu v Regionálním operačním programu - oblast podpory 3.2 - rozvoj dopravní obslužnosti regionu v takovém termínu, abychom ji mohli na financování tohoto projektu využít,“ dodal Zahradníček.