Internetové ankety, která trvala sedm dní, se zúčastnilo 565 respondentů. Byla určená obyvatelům Mostu a Litvínova. Města, která provozují jeden dopravní podnik, začala spolupracovat na takzvaném Plánu udržitelné mobility. Tento dokument má být návodem, jak účinněji řešit problém související s dopravou v Mostě a v Litvínově.

„Jeho cílem je vytvořit udržitelný městský dopravní systém nejen v Mostě, ale v celé aglomeraci, a to vhodným vyvážením jednotlivých druhů dopravy. Řeší také takzvanou dopravu v klidu, tedy parkování," uvedla Iva Mazurová, vedoucí odboru rozvoje a dotací mosteckého magistrátu.

Anketa byla spíše nepřímou součástí přípravných prací na tvorbě dokumentu. První a základní otázka, podle níž se generovaly další dotazy, zjišťovala nejčastější dopravní prostředek lidí. Čtyřicet procent respondentů uvedlo, že se nejčastěji přemisťuje autem. Celých jednasedmdesát procent řidičů dále zaškrtlo, že v něm sedí většinou sami. U dotazu, proč dávají přednost autu před MHD, volili nejčastěji možnosti, že je to rychlejší a pohodlnější.
Šedesát procent řidičů uvedlo, že má problémy s parkováním. Každodenním uživatelům MHD, kterých bylo sedmadvacet procent, nejvíce vadí přeplněné autobusy a dlouhé intervaly mezi jednotlivými spoji.

Zajímavé startovní informace

Z ankety dále vyplynulo, že za hlavní zdroj znečištění ovzduší na Mostecku považují občané chemický průmysl a těžbu. Šestapadesát procent odpovědělo, že neví nebo nesouhlasí s tím, že snížením automobilové dopravy ve městě by se dosáhlo čistšího ovzduší.

Výsledky ankety magistrát zapíše do žádosti o dotaci na takzvanou osvětovou kampaň, která by měla vést veřejnost k zodpovědnějšímu dopravnímu chování, aby měla snahu zlepšovat ovzduší. „Kampaň by nám pomohla s občany komunikovat neformálně, zapojit je do diskuse například na sociálních sítích a přiblížit jim téma čisté mobility, tedy přemístitelnosti. Zároveň jsme tím získali zajímavé startovní informace, které pomohou při tvorbě podrobných dotazníků a anket určených pro tvorbu samotného Plánu udržitelné mobility," pokračovala Iva Mazurová s tím, že město plánuje rozsáhlá dotazníková šetření a veřejná projednání.

Magistrát se pro zpracování Plánu udržitelné mobility rozhodl především z toho důvodu, že v budoucnu bude podmínkou pro získání evropských dotací. Dokument má být hotový do konce roku 2017.