„Mostečtí policisté na ní společně se saskými kolegy sledovali jak řidiči dodržují rychlost, zda mají vozidlo vdobrém technické stavu, zaměřili se též na používání bezpečnostních pásů a svícení,“ sdělila tisková mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Společná akce sněmeckými kolegy není první akcí tohoto druhu. Spolupráce na úseku dopravy běží vMostě již třetím rokem, policisté se setkávají dvakrát do měsíce, na české iněmecké straně.

Společně muži vuniformách dohlížejí nejen na pořádek na silnicích, ale například zajišťují dopravu při sportovních či kulturníchakcí.

„VMostě například němečtí policisté pomáhají vlétě při závodech na autodromu, kdy knám jezdí velká část cizinců. Naši policisté se vloni mimo jiné zúčastnili dopravní akce při mistrovství světa motocyklů vChemnitzu,“ sdělil šéf dopravních policistů Pavel Praženica.

Podle něj má spolupráce policistů zobou sousedících zemí velký význam. „Jednak zpreventivních důvodů, jednak si policisté vyměňují své zkušenosti, poznatky a postřehy. Také mohou porovnávat technické vybavení jednotlivých dopravních policií,“ uvedl dále Praženica.

Němečtí policisté jsou pro české kolegy velkým přínosem především při kontrole neukázněných německých řidičů.

Větší překážkou při společných akcích se vněkterých případech stává jazyková bariéra mezi policisty. „Dopravní policisté si však své jazykové dovednosti zvyšují. Při velkých akcích je přítomen tlumočník,“ dodal Praženica.

Němečtí a čeští policisté zkontrolovali během jednoho dne na mosteckých silnicích celkem 128motorových vozidel a zjistili 75dopravních přestupků. „Osmašedesát motoristů překročilo povolenou rychlost, čtyři měli vozidlo ve špatném technickém stavu a dva řidiči se zapomněli připoutat,“ konkretizovala tisková mluvčí Světláková. Celkem policisté motoristům uložily pokuty ve výši téměř 80tisíckorun.