Zastupitelé si během projednávání pravidel pro prodej těchto vytypovaných bytů vyžádali, aby si lidé mohli bytové domy koupit, i když o ně bude mít zájem jen 70% nájemníků, v původním návrhu bylo 90%. Lidé se ke koupi také měli rozhodnout pouze do konce roku, i tuto podmínku však zastupitelé zrušili. „Vytypovali jsme domy, kde nebude větší problém s jejich prodejem, tedy ty, kde nejsou žádné obchody či kotelny,“ vysvětlil místostarosta Aleš Jedlička během jednání zastupitelům. Starosta Miroslav Huml přítomným vysvětlil, že je sice možné prodat i takové domy, nicméně by to bylo administrativně náročné. Město si také nechá ke kupní ceně připočítat náklady vložené do oprav domů od roku 2 000, jako jsou například výměna oken či zateplení fasády.