Podle odborníků jde nejdřív o lidskou důstojnost, pak o zdraví, nakonec jde o život.

„Neboli násilníci nejdřív většinou své oběti urážejí, ponižují, zakazují jim styky s lidmi, chorobně žárlí, ovládají veškeré finance. Později jim i tělesně ubližují, zastrašují je, případně je nutí k odmítaným sexuálním praktikám. Útoky mohou postupně vyústit až v těžkou újmu na zdraví či vraždu,“ uvedla Vozábová.
Pondělní svodka mosteckých strážníků je jasným důkazem, že agresoři, kteří se nestydí napadnout ženu, mezi námi opravdu jsou.

Strážníky v Obrnicích kontaktovala zbitá třicetiletá žena, kterou napadl její bývalý přítel. „Dle sdělení zmlácené ženy nebylo napadení poprvé, proto má strach o své a synovo zdraví,“ uvedla mluvčí mosteckých strážníků Ilona Kozlová.

Další rodinnou rozepři strážníci městské policie řešili ve večerních hodinách, kdy žena na linku 156 uvedla, že jí přítel přiložil na krk nůž a vulgárně nadával. Z tohoto důvodu utekla ke své kamarádce, kde čekala na příjezd hlídky.

Tyto dvě ženy se terorizovat nenechaly, utekly a zavolaly na pomoc strážníky. Podle sociální pracovnice z Linky duševní tísně jsou ale případy, kdy oběti agresora o napadení nebo ponižování nikomu neřeknou, a proto by v tomto případě měli pomoci sousedé nebo někdo z blízkého okolí, pokud má podezření že se v sousední domácnosti děje něco neobvyklého.

Anonymita

„Prvním krokem může být i telefonát na Linku duševní tísně. Na čísle 476 701 444 tu v nepřetržitém provozu najdete bezpečný prostor, ve kterém volající může o všem potřebném hovořit s odborným a lidským pracovníkem. Hovory se samozřejmě nenahrávají, volané číslo se pracovníkovi nezobrazuje, klient je plně chráněn anonymitou,“ vysvětlila Vozábová.

Oběť násilí může využít i takzvaného vykázání násilné osoby. To provádí na základě žádosti oběti policie. Násilná osoba je z bytu vykázána na deset dní, což je doba, kterou má oběť využít k řešení své situace.