Zámek Valdštejnů má naději na celkovou opravu. Rekonstrukci by si již po letech čekání zasloužil. Regionální kulturně společenské a turistické centrum tam město plánuje již od roku 2008. Na opravu město potřebuje devadesát milionů korun. Získat je chce od Evropské unie.

Na projekt Revitalizace zámku Valdštejnů v Litvínově městští radní již schválili podání žádosti o podporu z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Záleželo už jen na zastupitelých zda – li odsouhlasí financování z revolvingového úvěru. Loni například kvůli revolvingovému úvěru byl projekt zastaven.
„Na zámku už se mohlo rok pracovat, kdyby se k tomu tehdy zastupitelé postavili zodpovědně,“ řekl bývalý místostarosta a zastupitel Daniel Volák.

Pokud by totiž město dotaci získalo, musí projekt nejdříve předfinancovat, a to celou částkou, což je devadesát milionů korun. Litvínovští politici dali na posledním jednání čerpání potřebných peněz z revolvingového úvěru zelenou.

„S ohledem na podmínky regionálního operačního programu je nutné projekt předfinancovat z vlastních zdrojů. Po ukončení projektu poté budou finance poukázány na účet města,“ vysvětlila Jana Nigrinová z úseku strategického rozvoje. Dotaci na revitalizaci zámku by město dostalo ve výši pětaosmdesáti procent. Minimálně 13,5 milionu korun tak bude muset zaplatit ze svého. Pokud předložený projekt městem Litvínovem u Regionální rady soudržnosti uspěje, práce by na památce by mohly být zahájeny již v listopadu letošního roku. Rekonstrukce zámku by pak mohla být hotova v březnu 2013.

Zámek by měl být užíván jako regionální kulturně společenské a turistické centrum. V suterénu by měla být pro veřejnost zpřístupněna expozice strašidelné sklepení nebo archeologické nálezy a mineralogie Krušných hor. V prvním patře město plánuje vybudovat informační centrum, restauraci, keramickou dílnu, výstavní prostory a zázemí pro zámek. O patro výše mají být výstavní prostory s reprezentačním sálem, prostory pro sídla Partnerského spolku a Svazku obcí v regionu Krušných hor a zázemí zámku.