Jejich kanceláře DOBRO-DRUH pomáhají vyškolovat dobrovolníky, kteří ve svém volném čase a bez nároku na honorář poskytují své služby a snaží se zdarma zpříjemnit pacientům pobyt v nemocničním zařízení. Zájemci z řad dobrovolníků musí nejdříve projít školením a teprve po jeho absolvování mohou vykonávat dobrovolnickou činnost.

Vybírají si oddělení

„Nejprve se zájemci dostaví na pohovor, kde zjišťujeme motivaci lidí k této činnosti, poté následuje výcvik, kdy zájemcům poskytujeme informace o tom, jak dobrovolnická činnost funguje a co je potřeba od dobrovolníků v nemocnici. Požadujeme také výpis z trestního rejstříku. Pokud se zájemci osvědčí, mohou nastoupit na vybrané oddělení v nemocnici," uvedla koordinátorka dobrovolníků Daniela Kováčová.

V nemocnici momentálně působí dvacet dobrovolníků především na interním oddělení, chirurgii a psychiatrii. Dobrovolníci si mohou vybrat oddělení, kterému chtějí poskytovat své služby.

Zájem o dobrovolnickou službu není příliš velký. „Masivní zájem není. Je to i odraz naší společnosti. Vypomáhat chodí především studenti a vyzrálí lidé, kteří to dělají z vlastního přesvědčení," řekla Kováčová.

Skutečnost, že dobrovolnická činnost ze strany veřejnosti je vzácná, potvrzuje i ředitelka mosteckého hospicu. „Ano, dobrovolníky máme. Momentálně jsou to tři lidé. Bohužel tuto službu nevydrží lidé dělat dlouho," potvrdila Blanka Števicová, ředitelka hospicu v Mostě. Dobrovolnictví je psychicky náročná činnost, kterou podle zkušeností Števicové lépe snášejí muži.

Budoucí členové dobrovolnického týmu v hospicu jsou zaškolováni jak v samotném hospicu, kde se seznamují s prostředím, tak ve středisku Diakonie.

O spolupráci je zájem

Diakonie je středisko poskytující sociální pomoc. Jednou ze služeb spadající pod Diakonii je dobrovolnické centrum, které nabízí nejrůznější služby dobrovolnictví ve formě spolupráce od dětského domova až po hospic.

Dobrovolnické centrum se také zaměřuje na práci s drogově závislými i zdravotně postiženými dětmi. S Diakonií spolupracuje dvacet čtyři dobrovolníků. „O spolupráci je zájem, ale mohl by být pochopitelně i vyšší," řekl vedoucí služby Dobrovolnického centra Jan Panocha.

Kladné odezvy na dobrovolníky mají všechny organizace. Lidé, kterým se dobrovolníci věnují, vítají poskytovanou pomoc. Kladná je reakce i ze strany samotných dobrovolníků. „Odezvy na spolupráci jsou kladné. Dobrovolníci jsou spokojeni," dodal Panocha.

JANA FROŇKOVÁ