Pořizovací hodnota vozu je zhruba 2,9 milionu korun a hasičům ho věnuje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Město Litvínov v dubnu zaslalo HZS ÚK žádost o bezúplatné převedení této požární techniky a v květnu obdrželo návrh darovací smlouvy.

Převedením požární techniky dojde k dalšímu zkvalitnění akceschopnosti a úrovně požární ochrany rizikového správního území obce s rozšířenou působností Litvínov a v neposlední řadě i požární ochrany v případě mimořádných událostí v prostorách skládkového komplexu Celio nebo v prostorách Unipetrol RPA v Záluží.

JSDH bude doplněná v průběhu letošního roku také o novou automobilovou cisternovou stříkačku, kterou dodá společnost KOBIT.